Morálne ocenenie zamestnanca UCM

Rektor univerzity má možnosť oceniť i zamestnancov administratívy a podporných útvarov univerzity.
Návrh na morálne ocenenie zamestnancov  je možné predložiť za

a) celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti svojej pracovnej pôsobnosti,

b) významný podiel na rozvoji Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

c) mimoriadny prínos k profesijnému rozvoju pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Vnútorný predpis UCM  č.15/2020 upravuje morálne ocenenie pre zamestnanca Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktoré môže byť spojené s finančným alebo vecným darom.

Morálne ocenenie zamestnanca Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Stiahni PDF)

Ocenenie za kvalitne odvádzanú a zodpovedne vykonávanú prácu prevzali na Slávnostnom otvorení akademického roka 2021/22 (dňa 20.9.2021):

  • Ing. Beáta Majerníková
  • Mgr. Soňa Krahulcová
  • Iveta Siváková                 

Rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dňa 16.09.2020 pri príležitosti otvorenia akademického roku 2020/21 odovzdal  zamestnancom univerzity morálne ocenenie zamestnanca UCM v Trnave za mimoriadne pracovné výsledky dosiahnuté v oblasti svojej pracovnej pôsobnosti:

  • Ing. Viera Polášová
  • PhDr. Zuzana Mikulková, MBA
  • JUDr. Viktor Hromada, MBA