MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH

kontakt: tel. 033 556 56 32
e-mail: juraj.stofkojohn(zav.)doeucm.sk

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, je uznávaným neurológom doma i v zahraničí. Pôsobil ako primár, riaditeľ Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na UCM v Trnave a bol povereným dekanom novo vzniknutej Fakulty zdravotníckych vied UCM v Trnave. Absolvoval viaceré školenia a kurzy s certifikátmi v zahraničí ako napr. USA, Japonsko, Izrael, Nemecko, Švédsko, Veľká Británia, Litva a Bielorusko. Počas svojej bohatej odbornej praxe pôsobil ako reprezentant Slovenska v Európskej komisii "Social Protection Committee", Brusel, bol reprezentantom Slovenska v OECD pre zdravotníctvo, poradcom WHO pre reformu zdravotníctva pre krajiny Strednej a Východnej Európy, poradcom premiérov SR pre zdravotníctvo a v súčasnosti pracuje aj ako hlavný odborník na neurológiu v Bratislavskom samosprávnom kraji a je konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. MUDr. Štofko je členom viacerých pracovných komisií MZSR a MŠVVaŠ SR, bol poslancom Národnej rady SR a poslancom Miestneho zastupiteľstva, Mestská časť Bratislava - Staré Mesto.