Najcitovanejšie publikácie

Ivana Butoracová Šindleryová, doc. Ing. PhD.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Marketing instrumentary in the process of project acceptation within the acceleration of back-warded regions development = Marketingové inštrumentárium v procese akceptácie projektov pri akcelerácii rozvoja zaostávajúcich regiónov / Štefko Róbert, Habánik Jozef, Butoracová Šindleryová Ivana.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - Roč. 58, č. 5 (2010), s. 512-526.
citované 13 x v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus)
citované 4 x v domácich publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus)

Oľga Bočáková, doc. PhDr. PhD. 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Sociálna politika a sociálne zabezpečenie / Oľga Bočáková; recenzenti: Ján Garaj, Viera Jakušová, Darina Kubíčková. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2015. - 170 s. - ISBN 978-80-263-0938-3.
Rec. v: Bočáková Oľga: Sociálna politika a sociálne zabezpečenie / Peter Slovák. - Brno : Tribun EU, 2016. - ISBN 978-80-263-0938-3.
citované 33 x

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
The social status of seniors in the V4 countries / Oľga Bočáková; Reviewers: Dušan Polonský, Mária Kovářová, Anna Bérešová. - 1. vyd. - Vilnius : Versus Aureus, 2015. - 130 s. - ISBN 978-9955-34-582-4.
citované 17 x

Peter Horváth, doc. PhDr. PhD.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Sociálny štát = The Social State / Peter Horváth.
In: Aktívne a zdravé starnutie - dôstojný život seniorov v 21. storočí : vedecké práce v domácom recenzovanom zborníku / zostavovatelia: Oľga Bočáková, Adriana Špačková. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - ISBN 978-80-8105-455-6. - S. 17-30.
citované 30x

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Politický systém Slovenskej republiky / Peter Horváth. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra politológie, 2007. - 137 s. - ISBN 978-80-89220-84-7.
citované 19 x 

Jaroslav Mihálik, doc. PhDr. PhD.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Political Legacy and Youth Civic Engagement in Slovakia / Jaroslav Mihálik; Reviewers: Blanka Říchová, Uroš Pinterič. - 1. vyd. - Novo Mesto : Faculty of Organization Studies, 2015. - 160 s. - ISBN 978-961-93688-8-6.
citované 9 x