Najcitovanejšie publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Determinanty kreovania mediálnej kultúry / Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. - 359 s. - ISBN 978-80-8105-113-5.
112 ohlasov, z toho 26 v indexovaných databázach

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Problém výchovy na prahu 21. storočia alebo o "obrate k psychagógii" v súčasnej filozofii výchovy / Sabína Gáliková Tolnaiová. - 1. vyd. - Bratislava : PhDr. Milan Štefanko - Vydavateľstvo IRIS, 2007. - 241 s. - ISBN 978-80-89256-04-4.
50 ohlasov

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Media as a tool for fostering values in the contemporary society / Martin Solík, Ján Višňovský, Juliána Laluhová. 
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464. - Roč. 9, č. 6 (2013), s. 71-77.
47 ohlasov, z toho 35 v indexovaných databázach

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Fenomén zábavy a úloha stereotypov v produkcii a recepcii mediálnej kultúry = Phenomenon of amusement and role of stereotypes in production and acceptance of media culture / Hana Pravdová.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 2, č. 1 (2011), s. 7-24.
40 ohlasov, z toho 27 v indexovaných databázach

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Komunikácia v spoločenskom kontexte - uznanie ako intersubjektívny predpoklad / Martin Solík.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X. - Roč. 1, č. 2 (2010), s. 41-57.
37 ohlasov, z toho 23 v indexovaných databázach

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Media culture in the context of transformation of contemporary spiritual values and spirituality / Hana Pravdová, Jana Radošinská.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464. - Roč. 9, č. 6 (2013), s. 169-178.
35 ohlasov, z toho 19 v indexovaných databázach

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Filozofia a médiá : k filozofickej reflexii vplyvu médií na utváranie (súčasnej) kultúry / Slavomír Gálik; recenzent : Dalimír Hajko, Milan Potančok. - 1. vyd. - Bratislava : IRIS, 2012. - 102 s. - ISBN 978-80-89256-86-0.
35 ohlasov, z toho 15 v indexovaných databázach

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Marketing a marketingová komunikácia v médiách / Ľudmila Čábyová; recenzenti: [D]ariusz Rott, Ivana Šindleryová. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 211 s. [7,51 AH]. - ISBN 978-83-7729-181-8.
34 ohlasov, z toho 14 v indexovaných databázach