Najpredávanejšie tituly v roku 2015

FPV

Všeobecná chémia - príklady a úlohy (seminárne cvičenia) (2. vydanie) (autor: Boča, R.)
Rozsah: 92 strán, A4, rok vydania 2013, ISBN 978-80-8105-443-3, cena: 0,60 €

Laboratórne cvičenia zo všeobecnej chémie (3. vydanie) (autor: Vranovičová, B.)
Rozsah: 78 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-703-8, cena: 1,80 €

FF

English Lexicology in Theory and Practice (4. vydanie) (autor: Kvetko, P.)
Rozsah: 204 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-639-0, cena: 4,00 €

Selected Chapters from Contemporary British and American Fiction (2. vydanie)
(autori: Petríková, D., Kufelová, B. )
Rozsah: 121 strán, formát A4, rok vydania 2012, ISBN 978-80-8105-389-4, cena: 1,53 €

FMK

Ekonómia (autor: Matúš, J. – Bednárik, J.)
Rozsah: 186 strán, formát A5, rok vydania 2010, ISBN 978-80-8105-203-3, cena: 4,64 €

Moderný marketing (autori: Matúš, J. – Ďurková, K.)
Rozsah: 273 strán, formát A5, rok vydania 2012, ISBN 978-83-7729-184-9, cena: 16,17 €

FSV

Verejná mienka (história, teória, výskum) - 2. vydanie (autori: Čukan, K., Šrámek, Ľ.)
Rozsah: 180 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-688-8, cena: 3,90 €

Úvod do sociológie mládeže (autor: Macháček, L.)
Rozsah: 181 strán, formát B5, rok vydania 2011, ISBN 978-80-8105-259-0,cena: 3,93 €

IFBLR

Držanie tela a jeho ovplyvnenie (3. vydanie) (autor: Hrčka, J.)
Rozsah: 80 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-674-1, cena: 1,24 €

Základy elektroliečby a fototerapia (autori: Chudá, D. - Blahunka, R.)
Rozsah: 74 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-541-6, cena: 3,70 €