Najpredávanejšie tituly v roku 2016

FMK

Príručka pre uchádzača FMK UCM v Trnave (Ed.: Magál, S. - Matúš, J. - Petranová, D.)
Rozsah: 471 strán, formát A5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-773-1, cena: 4,40 €

Rečová komunikácia (autor: Škvareninová, O.)
Rozsah: 214 strán, formát B5, rok vydania 2014, ISBN 98-80-8105-632-1, cena: 5,60 €

Nové trendy v cestovnom ruchu pre marketérov (autor: Černá, J. )
Rozsah: 86 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-728-1, cena: 4,00 €

Kreatívny projektový manažment (autori: Zaušková, A. a kol.)
Rozsah 192 strán, formát A5, rok vydania 2014, ISBN 978-80-8105-555-3, cena: 7,55 €

Ekonómia – história, súčasnosť a budúcnosť (autori:  Matúš, J. – Bednárik, J. – Fašiang, T.)
Rozsah: 172 strán, formát A5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-786-1, cena: 4,60 €

IFBLR

Základy preventívneho lekárstva (autor: Ochaba, R.)
Rozsah: 85 strán, formát A4, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-799-1, cena: 1,20 €

Mikrobiológia pre nelekárske odbory (autor: Vulganová, K.)
Rozsah: 83 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-744-1, cena: 2,80 €

Latinský jazyk pre zdravotnícke odbory (autor: Koišová, J.)
Rozsah: 134 strán, formát B5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-8, cena: 3,80 €

Kapitoly z vývojovej kineziológie (Boldišová, O.)
Rozsah: 60 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-676-5, cena: 2,00 €

Terminológia cvičebných polôh a pohybov v terapeutickej praxi (2.vydanie) (autor: Hrčka, J.)
Rozsah: 73 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-673-4, cena: 1,22 €

FF

Novodobé dejiny Trnavy rečou dokumentov (autor: Sokolovič, P.)
Rozsah: 216 strán, formát A5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-805-9, cena: 12,10 €

English Phraseology in Practice (2. vydanie) (autor: Kvetko, P.)
Rozsah: 130 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-640-6, cena: 3,00 €

Translation Studies an Introductory Coursebook (3. vydanie) (autor: Kvetko, P.)
Rozsah: 202 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-641-3, cena: 4,00 €

English Idioms -Theory and Applications (autor: Kvetko, P.)
Rozsah: 210 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-660-4, cena: 4,40 €

Podoby ironického módu II (autor: Petríková, D.)
Rozsah: 128 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-638-3, cena: 3,00 €

FPV

Všeobecná chémia (3. vydanie) (autor: Boča, R.)
Rozsah: 246 strán, formát A5, rok vydania 2013, ISBN 978-80-8105-522-5, cena: 4,66 €

Organická chémia I. (autori: Gašparová, R. - Krutošíková, A. - Milata, V.)
Rozsah: 418 strán, formát B5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-714-4, cena: 9,50 €

Všeobecná chémia - príklady a úlohy (seminárne cvičenia) (2. vydanie) (autor: Boča, R.)
Rozsah: 92 strán, A4, rok vydania 2013, ISBN 978-80-8105-443-3, cena: 0,60 €

Laboratórne cvičenia zo všeobecnej chémie (3. vydanie) (autor: Vranovičová, B.)
Rozsah: 78 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-703-8, cena: 1,80 €

Anorganická chémia - seminárne cvičenie (autori: Titiš, J. - Valigura, D. - Vranovičová, B.)
Rozsah: 112 strán, formát A4, rok vydania 2013, ISBN 978-80-8105-446-4, cena: 1,39 €

FSV

Verejná mienka (história, teória, výskum) (2. vydanie) (autori: Čukan, K., Šrámek, Ľ.)
Rozsah: 180 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-688-8, cena: 3,90 €