Najpredávanejšie tituly v roku 2018

FF

English Idioms -Theory and Applications (autor: Kvetko, P.)
Rozsah: 210 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-660-4, cena: 4,40 €

English Phraseology in Practice (autor: Kvetko, P.)
Rozsah: 130 strán, formát B5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-640-6, cena: 3,00 €

English Lexicology in Theory and Practice - 4. vyd. (autor: Kvetko, P.)
Rozsah: 204 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-639-0, cena: 4,00 €

K vybraným problémom dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia (autorka: Krnová, K.)
Rozsah: 158 strán, formát B5, rok vydania: 2017, ISBN 978-80-8105-849-3, cena: 1,50 €

Ako písať a prezentovať záverečné práce (autorka: Havrlentová, D.) 
Rozsah: 98 strán, formát B5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-716-8, cena: 2,80 €


FMK

Marketing a spoločnosť I (autorka: Kollárová, D.)
Rozsah: 84 strán, formát A4, rok vydania 2013, ISBN 978-80-8105-506-5, cena: 2,52€

Marketing a spoločnosť II (autorka: Kollárová, D.)
Rozsah: 134 strán, formát A4, rok vydania 2013, ISBN 978-80-8105-506-5, cena: 3,90 €

Príručka pre uchádzača FMK v Trnave (autori: Magál, S. – Matúš, J. – Petranová, D.) Rozsah: 471 strán, formát A5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-773-1, cena 4,40€

Špecifický segment marketingovej komunikácie - Seniori (autori: Slivka, M. - Pavlů, D.)
Rozsah: 148 strán, formát: B5, rok vydania: 2018, ISBN 978-80-8105-971-1, cena: 8,70 €

Rečová komunikácia (autorka: Škvareninová, O.)
Rozsah: 214 strán, formát B5, rok vydania 2014, ISBN 98-80-8105-632-1, cena: 5,60 €

Ekonómia – história, súčasnosť a budúcnosť (autori:  Matúš, J. – Bednárik, J. – Fašiang, T.) 
Rozsah: 172 strán, formát A5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-786-1, cena: 4,60 €


IFBLR

Vertebrogénne ochorenia, základné diagnostické kritériá a rehabilitačné postupy  (autori: Haring, J. – Mašán, J. – Haring, J. ml.)
Rozsah: 83 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-685-7, cena: 1,60 €

Základy elektroliečby a fototerapia (2. vydanie) (autori: Chudá, D. - Blahunka, R.)
Rozsah: 74 strán, formát A4, rok vydania 2017, ISBN 978-80-8105-837-0, cena: 1,00 €

Základy preventívneho lekárstva (autor: Ochaba, R.)
Rozsah: 85 strán, formát A4, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-799-1, cena: 1,20 €

Balneológia a fyziatria (autor: Mašán, J.)
Rozsah: 104 strán, formát A4, rok vydania 2017, ISBN 978-80-8105-892-9, cena: 2,40 €

Kinezioterpia pri ochoreniach chrbtice (2. vydanie) (autori: Mašán, J. – Golská, S.) 
Rozsah: 138 strán, formát A4, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105- 687-1, cena: 5,70 €


FSV

Dejiny politického myslenia v 19. storočí (autor: Blaha, Ľ.)
Rozsah: 260 strán, formát B5, rok vydania 2017, ISBN 978-80-8105-833-2, cena: 7,60 €

Európsky sociálny model (autor: Blaha, Ľ.)
Rozsah: 198 strán, formát B5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-776-2, cena: 6,30 €

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov (autori: Lukáč, M. - Mihálik, J.)
Rozsah: 318 strán, formát A5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-826-4, cena: 10,54 €


FPV

Anorganická chémia (3. vydanie) (autor: Boča, R.)
Rozsah: 380 strán, formát A5, rok vydania 2015, ISBN 978-80-8105-661-1, cena: 6,40 €

Laboratórne cvičenia z anorganickej chémie (3. vydanie) (autori: Herchel, R. - Vranovičová, B.)
Rozsah: 62 strán, formát A4, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-823-3, cena: 1,20 €

Laboratórne cvičenie z analytickej chémie (autori: Mrázová, V., Maliarová, M.)
Rozsah: 136 strán, formát A4, rok vydania 2012, ISBN 978-80-8105-354-2, cena: 2,00 €

Príklady a úlohy zo všeobecnej chémie II. (autori: Valigura, D. - Vranovičová, B.)
Rozsah: 70 strán, formát A4, rok vydania 2017, ISBN 978-80-8105-895-0, cena: 1,30 €

Úvod do logiky pre informatikov (autori: Dirgová Luptáková, I. - Kvasnička, V.)
Rozsah: 221 strán, formát B5, rok vydania: 2017, ISBN 978-80-8105-888-2, cena: 3,50 €


Rektorát

Interakcia nástrojov marketingu vo vybraných oblastiach (autori: Matúš, J. – Matúšová Galera, J. )
Rozsah: 144 strán, formát: B5, rok vydania 2018, ISBN 978-80-8105-921-6, cena: 4,30 €