Neurolaboratórium – eye tracker, i-motions sofvéry - softvér na sledovanie pohybu očí, softvér na analýzu pohybu tváre, sofvér na výskum elektrodermálnej aktivity, okuliare na virtuálnu realitu

Čoskoro budú vložené informácie.