Neurolaboratórium – eye tracker, i-motions sofvéry - softvér na sledovanie pohybu očí, softvér na analýzu pohybu tváre, sofvér na výskum elektrodermálnej aktivity, okuliare na virtuálnu realitu

Neuromarketing otvára nové možnosti marketingového výskumu. Medzi najväčšie výhody patrí možnosť získania presných informácií o podnetoch, emóciách či podvedomom prežívaní, na základe ktorých je možná jednoduchá interpretácia na prvý pohľad skrytých informácií.

Neuromarketingové laboratórium na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave umožňuje zaznamenávať pohyb očí, ale aj pracovať s ďalšími zmyslami, akými sú hmat, sluch, čuch alebo dokonca chuť. V neurolaborátóriu dokážeme skúmať odozvu jednotlivca na akékoľvek video, obrázok alebo hudbu a pritom skúmať, čo prežíva a kam sa pozerá.

Základom kvalitného testovania je presná špecifikácia problému a racionálne skúmaný podnet. Podnet sa môže skúmať priamo (sledovanie prezentácie loga, audiovizuálneho podnetu, testovanie www stránok či externých aplikácií) alebo nepriamo (viacnásobná ukážka podnetu v kombinácii s inými stimulmi).

Viac informácií nájdete na webe Methodlabu - výskumného centra Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave.

Fotogaléria