NISPEZ

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku

Jednotlivé inštitúcie zapojené do projektu a ich používatelia sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie EIZ. V dokumente „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“ sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k EIZ a poskytovania podpory ich využívania. Vo všeobecnosti platí zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci platných licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát, ich ďalšia distribúcia či komerčné využívanie.

Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ.

EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

Licencované databázy - prístup na základe IP adresy zo siete UCM:

Všeobecné informácie o databázových zdrojoch

Animované návody – videá na vyhľadávanie v databázach Web of Science nájdete v českom jazyku na:

Web of Science - nové používateľská rozhranie: http://www.youtube.com/watch?v=DMvfpkSp1Ok&feature=youtu.be
Web of Science - tipy pre vyhľadávanie: http://www.youtube.com/watch?v=ge4ukIvP6K4&feature=youtu.be
Journal Citation Reports - vyhľadávanie citácií: http://www.youtube.com/watch?v=UB-DEn19lrk&feature=youtu.be