Nové knihy vo fonde

Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.03.2019 - 30.04.2019
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.01.2019 - 28.02.2019

Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.11.2018 - 31.12.2018
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.08.2018 - 31.10.2018

Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.05.2018 - 31.07.2018

Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.03.2018 - 30.04.2018

Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.01.2018 - 28.02.2018

Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.11.2017 - 31.12.2017
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.09.2017 - 31.10.2017

Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.06.2017 - 31.08.2017

Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.03.2017 - 31.05.2017
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.01.2017 - 28.02.2017

Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.12.2016 - 31.12.2016
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.10.2016 - 30.11.2016
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.07.2016 - 30.09.2016
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.05.2016 - 30.06.2016
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.03.2016 - 30.04.2016
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.01.2016 - 29.02.2016

Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.11.2015 - 31.12.2015
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.09.2015 - 31.10.2015
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.07.2015 - 31.08.2015
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.05.2015 - 30.06.2015
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.03.2015 - 30.04.2015
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.01.2015 - 28.02.2015

Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.11.2014 - 31.12.2014
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.09.2014 - 31.10.2014
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.07.2014 - 31.08.2014.
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.05.2014 - 30.06.2014.
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.03.2014 - 30.04.2014.
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.01.2014 - 28.02.2014.

Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.11.2013 - 31.12.2013
.
Prírastky knižničného fondu UK UCM za obdobie od 1.09.2013 - 31.10.2013
.

24.11.2017 Fond na podporu umenia podporil projekt na nákup nových kníh do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave

Univerzitná knižnica UCM v Trnave získala v roku 2017 dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 4 000 € na projekt Akvizícia knižničného fondu do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave - podpora študijného, pedagogického a vedecko-výskumného procesu na univerzite.

Z dotácie bolo do knižnice zakúpených 165 odborných kníh z rôznych vedných oblastí podľa požiadaviek fakúlt a inštitútu i knihy vydané s podporou FPU.

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.