Nové knihy vo fonde

Fond na podporu umenia podporil projekt na nákup nových kníh do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave

Univerzitná knižnica UCM v Trnave získala v roku 2019 dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 4 000 € na projekt „Akvizícia odbornej literatúry - podpora rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu na univerzite“.

Z dotácie bolo do knižnice zakúpených 311 odborných kníh z rôznych vedných oblastí podľa požiadaviek fakúlt a inštitútu i knihy vydané s podporou FPU.

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia podporil projekt na nákup nových kníh do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave

Univerzitná knižnica UCM v Trnave získala v roku 2018 dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 5 000 € na projekt Akvizícia aktuálnej literatúry - nevyhnutná podmienka pre rozvoj vzdelávania a výskumu na univerzite.výskumného procesu na univerzite.

Z dotácie bolo do knižnice zakúpených 405 odborných kníh z rôznych vedných oblastí podľa požiadaviek fakúlt a inštitútu i knihy vydané s podporou FPU.

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia podporil projekt na nákup nových kníh do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave

Univerzitná knižnica UCM v Trnave získala v roku 2017 dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 4 000 € na projekt Akvizícia knižničného fondu do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave - podpora študijného, pedagogického a vedecko-výskumného procesu na univerzite.

Z dotácie bolo do knižnice zakúpených 165 odborných kníh z rôznych vedných oblastí podľa požiadaviek fakúlt a inštitútu i knihy vydané s podporou FPU.

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.