Ocenenia za študijné výsledky

Fakulta masmediálnej komunikácie

Fakulta prírodných vied

Fakulta sociálnych vied

Filozofická fakulta

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie