Ocenenie za kvalitu

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave získala v roku 2014 v rámci súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu Ocenenie za zapojenie sa do súťaže. Ocenenie prevzali prorektor prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc. a doc. Ing. Renata Nováková, PhD., hlavná metodička CAF tímu na univerzite. Záštitu nad slávnostným odovzdávaním ocenení, ktoré sa konalo 20.11.2014 v Historickej budove Národnej rady SR prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Úrad pre Normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo vyhlasuje súťaž každoročne. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.

Národná cena SR za kvalitu je založená na aplikácii modelov kvality, modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Tie ponúkajú komplexný pohľad na manažérstvo organizácie a sú určené tým, ktorí hľadajú cestu k ďalšiemu zlepšovaniu a pýtajú sa, čo ďalej po certifikácii systému manažérstva kvality. Prostredníctvom modelov kvality majú organizácie možnosť komplexne zhodnotiť činnosti organizácie a stanoviť tie oblasti, kam je potrebné smerovať ďalšie zlepšovanie. Národná cena SR za kvalitu tak nielen oceňuje, ale aj motivuje účastníkov k ďalšiemu napredovaniu.

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže.