Osoby zodpovedné za študijný program

Študijný program - Manažment v turizme a hotelierstve

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.; funkčné miesto profesora
doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.; funkčné miesto docenta
doc. Ing. Olena Plaksiuk, PhD.; funkčné miesto docenta
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.; funkčné miesto docenta
Ing. Jana Černá, PhD.; funkčné miesto docenta