Oznamy a aktuality Oddelenia medzinárodných vzťahov

Výsledok výberového konania na Erasmus+ mobility školenia na AR 2023/2024
V dňoch 29.06.2023 a 30.06.2023 sa uskutočnilo na základe rozhodnutia Erasmus inštitucionálnej koordinátorky doc. PhDr. Andrey Čajkovej, PhD. uskutočnilo výberové konanie zamestnancov na Erasmus+ mobility školenia na obdobie AR 2023/2024.
čítať viac
Účasť na Erasmus+ nepedagogickej mobilite - výzva
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave prostredníctvom Oddelenia medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na účasť na nepedagogickej Erasmus mobilite v akademickom roku 2023/2024.
Erasmus mobility školenia v rámci tejto výzvy sú určené ne...
čítať viac
Štipendisti Národného štipendijného programu, CEEPUS a ERAMUS+ sa stali poistencami štátu v rámci povinného...
S účinnosťou od 1.1.2023 sa novelou Zákona o zdravotnom poistení 580/2004 Z. z. stali štipendisti NŠP, CEEPUS a ERASMUS+ poistencami štátu v rámci povinného verejného zdravotného poistenia, ak je štipendium priznané na dobu viac ako jeden mesiac.
čítať viac
Webinár pre záujemcov o štipendium
Dávame do pozornosti, že pri príležitosti otvorenia výzvy budú organizované dva webináre zamerané na vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR.
čítať viac
Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium
Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov, postdoktorandov slovenských vysokých škôl na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2023/2024.
čítať viac
UCM sa stala stálym inštitucionálnym členom GLOBAL UNIVERSITY NETWORK FOR INNOVATION (GUNI).
UCM je teraz súčasťou siete vysoko inovatívnych členov, ktorí sa obzvlášť zaujímajú o sociálnu angažovanosť vysokoškolského vzdelávania, ktorá zahŕňa takmer 290 inštitúcií z celého sveta, medzi nimi katedry UNESCO vo vysokoškolskom vzdelávaní, inštitúcie vysokoškolského vzd...
čítať viac
Fulbright Slovak Student Program
Program umožňuje 6 – 9-mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študenti doktorandského programu.
čítať viac
Výzva na výberové konanie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v projekte KA171/2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ pre medzinárodnú kreditovú mobilitu (KA 171) projekt 2022.
čítať viac
Ponuka stáže
Ahoj,
som Veronika a som stážistka v neziskovej organizácii Amnesty International ČR. Chcela by som Ti ponúknuť možnosť stať sa členom/členkou českého tímu Amnesty International; teda spoznať nových ľudí, zorientovať sa v ľudskoprávnej problematike, precestovať Českú republik...
čítať viac
Nové číslo Bulletinu SAIA
Na webovej stránke SAIA, n. o., http://www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 
čítať viac
Výzva na zaslanie nominácií na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2023/2024
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave prostredníctvom Oddelenia medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na zaslanie nominácií študentov a zamestnancov na Erasmus mobility v AR 2023/2024.
čítať viac
Medzinárodného týždňa zamestnancov na UCM sa zúčastnilo 6 krajín
Uplynulý týždeň sa v dňoch od 28. novembra 2022 do 1. decembra 2022 uskutočnil prvý ročník projektu UCM Staff Week 2022. Udalosť zorganizoval tím Oddelenia medzinárodných vzťahov (OMV) za aktívnej spoluúčasti jednotlivých fakúlt UCM a Inštitútu manažmentu.
čítať viac