Oznamy a aktuality Oddelenia vonkajších vzťahov

Výsledok výberového konania na Erasmus+ mobility školenia na AR 2022/2023
Dňa 21.06.2022 sa uskutočnilo na základe rozhodnutia Erasmus inštitucionálnej koordinátorky doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD. uskutočnilo výberové konanie zamestnancov na Erasmus+ mobility školenia na obdobie AR 2022/2023.
čítať viac
Účasť na Erasmus+ nepedagogickej mobilite - výzva
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobilite v akademickom roku 2022/2023.
čítať viac
Psychologická podpora študentiek a študentov
V posledných troch rokoch sa potreba psychologickej poradne a podpory javí ešte potrebnejšia, ako inokedy. Obdobie jednotlivých vĺn pandémie COVID 19 a tým spôsobená izolácia študentov i zamestnancov, zmenený každodenný rytmus, psychický tlak a vnímanie nepoznaného nebezp...
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí – akademický rok 2022/2023
Uzávierka pre doktorandov (1 až 10 mesačný výskumný pobyt), postdoktorandov (3 až 6 mesačný výskumný pobyt), pre VŠ študentov ( pobyt na 1 až 2 semestre)
čítať viac
Webinár WSE 2022
Milí študenti, budúci absolventi,
aj tento rok sme si pre vás pripravili webinár venovaný absolventským stážam Erasmus+. Počas webináru vám porozprávame všetky informácie o pracovných stážach, ako si stáž hľadať aj ako vybaviť všetko potrebné. Budeme sa samozrejme tešiť na vaše o...
čítať viac
Prof. Peter Sýkora na The Annual Central European Conference v Londýne
Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave sa dňa 5. 3. 2022 zúčastnil okrúhleho stola o genetickom inžinierstve na The Annual Central European Conference v Londýne.
čítať viac
Návšteva diplomatov Indonézskeho veľvyslanectva na UCM
Dňa 27.01.2022 členovia Veľvyslanectva Indonézskej republiky uskutočnili zdvorilostnú návštevu našej univerzity.
čítať viac
Výzva na zaslanie nominácií na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2022/2023
Inštitucionálna Erasmus koordinátorka a prorektorka doc. Matušíková v spolupráci s Oddelením vonkajších vzťahov vyhlasuje výzvu na zaslanie nominácií študentov a zamestnancov na Erasmus mobility v AR 2022/2023.
čítať viac
Výzva na zaslanie doplnkových nominácií na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v LS 2021/2022
Oddelenie vonkajších vzťahov a Erasmus inštitucionálna koordinátorka si dovoľujú vyzvať fakulty a inštitút UCM na nahlásenie doplnkových Erasmus mobilít študentov a zamestnancov UCM pre letný semester 2021/2022.
čítať viac
Štipendiá SAIA - aktuálna ponuka
Vážené študentky a študenti, vážené kolegyne a kolegovia,
V prípade, ak sa zaujímate o študijný alebo výskumný pobyt v zahraničí, pozrite si prehľad aktuálnych ponúk v rámci programov, ktoré spravuje SAIA n.o.
čítať viac
Aktuálne ponuky štipendií CEEPUS a Národného štipendijného programu
Vážené študentky a študenti, vážené kolegyne a kolegovia,
V prípade, ak sa zaujímate o študijný alebo výskumný pobyt v zahraničí, pozrite si prehľad aktuálnych ponúk v rámci programov, ktoré spravuje SAIA n.o.
čítať viac
Program MIRAI – ponuka japonského veľvyslanectva
Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej výzve na podávanie prihlášok na program MIRAI, ktorý je krátkodobým programom pre mladých ľudí, študentov VŠ z Európy, Strednej Ázie a Kaukazu, ktorí študujú v odboroch politika, bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné vzťahy, ázi...
čítať viac