Oznamy a aktuality Oddelenia vonkajších vzťahov

Dobrovoľnícke ponuky
Dobrovoľníctvu sa venuje čoraz viac ľudí a jeho význam narastá. Vďaka tomu je možné viac pomáhať tam, kde je to nevyhnuté a postupne pridávať ďalšie oblasti. Ale keďže dobra nie je nikdy dosť, stále platí pravidlo: čím viac rúk, tým viac pomoci. Dobrovoľníctvo by si mal v živote skúsiť as...
čítať viac
Staň sa Erasmus buddy študentom
CHCEŠ SA CÍTIŤ SVETOVO AJ Z DOMU? STAŇ SA ERASMUS BUDDY ŠTUDENTOM!
čítať viac
Výzva 2020 na predkladanie žiadosti o Erasmus+ grant
Národná agentúra programu Erasmus+ vyhlásila Výzvu 2020 na predkladanie žiadosti o Erasmus+ grant na špeciálne potreby pre študentov a zamestnancov VŠ. Výzva je určená študentom a zamestnancom, ktorí boli vybraní na Erasmus mobilitu v AR 2020/2021 a sú držiteľmi preukazu ŤZP.
čítať viac
WEBINÁR o pracovných stážach Erasmus+
Združenie WorkSpace Europe pripravilo pre študentov, ktorí majú záujem o študentskú či absolventskú stáž WEBINÁR ktorý zodpovie všetky otázky ohľadom pracovných stáží, ako si stáž hľadať aj ako vybaviť všetko potrebné. 
čítať viac
Súťaž o super ceny!
Ak si využil na svoj Erasmus pobyt poistenie ERAPO, máš možnosť zapojiť sa do súťaže o skvelé ceny (iPad, iWatch, AirPods).
čítať viac
Mladiinfo Slovensko
Mladiinfo Slovensko je občianske združenie, ktoré organizuje lokálne, národné a medzinárodných projekty pre mladých. Informuje o vzdelávacích príležitostiach pre mladých ľudí cez médiá a podujatia. Koordinuje zahraničných dobrovoľníkov pre slovenské školy a neziskové organ...
čítať viac
SLOVAK NIGHT
V rámci Welcome Weeku ESN Trnava zorganizovalo pre Erasmus študentov prichádzajúcich na trnavské univerzity na Erasmus mobilitu podujatie s názvom Slovak Night. V utorok 18.2.2020 sa v priestoroch UCM v zasadačke Z0.3 uskutočnil Slovak Night, počas ktorého členovia ESN Trnava...
čítať viac
Výsledky výberových konaní na STT mobility
V dňoch 9.1.2020 a 23.1.2020 sa uskutočnili výberové konania na STT mobility v LS 2019/2020 a v období pred jeho začiatkom. Vybraní boli nasledovní pracovníci:
čítať viac
Veľvyslanec Slovinska na UCM
Dňa 27.2.2020 privítal rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. spolu s prorektorom prof. MUDr. Štefanom Galbavým, DrSc. a vedúcou oddelenia vonkajších vzťahov  Mgr. Mgr. Art Lenkou Biba Slovak na pôde univerzity mimoriadneho  a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej republiky...
čítať viac
Oznam Oddelenia vonkajších vzťahov
V dňoch 17.2.2020 – 21.2.2020 budú neprítomné na pracovisku Mgr. Štefíčková (účasť na Erasmus mobilite) a Mgr. Biba Slovak (dovolenka).
čítať viac
Erasmus Meeting
Dňa 12.12.2019 sa v priestoroch UCM uskutočnilo stretnutie Erasmus za účasti vedenia našej univerzity – pána rektora, profesora Boču, fakultných a katedrových UCM Erasmus koordinátorov, prodekanky FF UCM pre vonkajšie vzťahy; za účasti pána prodekana MTF pre vonkajšie vzťahy –...
čítať viac