Oznamy a aktuality

Výzva na doplnkové výberové konania na študentské Erasmus mobility v LS 2019/2020
Oddelenie vonkajších vzťahov si dovoľuje vyzvať fakulty a inštitút UCM na výber doplnkových Erasmus mobilít študentov v LS 2019/2020. Dôvodom výzvy je menší počet vyslaných študentov v ZS 2019/2020 (z dôvodu vysokého počtu odstúpení) a menší počet nominovaných študentov na le...
čítať viac
Výsledky 1. kola výberového konania na Erasmus+ mobility školenia
1. kolo výberu zamestnancov na Erasmus+ mobility školenia zimný semester AR  2019/2020 na rektoráte  sa uskutočnil formou výberového konania. Výberové konanie sa konalo dňa 2.9.2019.
čítať viac
Doplnkové výberové konanie na nepedagogické Erasmus mobility
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, z dôvodu zvýšeného záujmu o nepedagogické Erasmus mobility vám Oddelenie vonkajších vzťahov ponúka možnosť prihlásiť sa na doplnkové výberové konanie na nepedagogické Erasmus mobility v zimnom semestri 2019/2020.
čítať viac
UCM mimoriadne úspešná v ICM ERASMUS+
Podľa výsledkov hodnotenia prihlášok do grantového programu mobilít do partnerských krajín (krajiny mimo EÚ) v roku 2019 International Credit Mobility (ICM),  čo do výšky získaných finančných prostriedkov aj počtu partnerských krajín, patríme k trom najúspešnejším univerzitá...
čítať viac
Projekt KapaCITY
V rámci Projektu KapaCITY - podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni organizuje Liga za ľudské práva tréning - Samospráva pre cudzincov žijúcich v Trnave na podporu súdržnosti komunity a podporu prepojenia so samosprávou.
čítať viac