OZNAMY rektorátnych oddelení v súvislosti S AKTIVÁCIOU PLÁNU KRÍZOVÉHO RIADENIA (aktualizácia 17.12.2020)

REŽIM PRACOVÍSK UCM do 7.2.2021 (aktualizácia 4.2.2021):
Rektor UCM dňom 19.12.2020 aktivuje krízový plán riadenia univerzity v podobe, že referáty rektorátu a kvestorátu pracujú v obmedzenom režime, v pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 hod. do 12.00 hod. až do odvolania tak, aby za každé oddelenie bola na pracovisku prítomná jedna osoba. Konkrétny plán usmerňujú vedúci oddelení.
Pre vnútornú správu platia usmernenia vydané kvestorom UCM.
Pre pracoviská dekanátov a inštitútov platia usmernenia vydané dekanom resp. riaditeľom.

Až do odvolania je VSTUP do budov UCM umožnený len osobám, ktorí sa na vrátnici preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.