PaedDr. Varečková Ľubica, PhD.

kontakt: tel. 033 556 56 33
e-mail: lubica.vareckova(zav.)ucm.sk

PaedDr. Ľubica Varečková, PhD je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v troch filológiách, anglický jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra. Neskôr absolvovala štúdium Vysokoškolskej pedagogiky na Karlovej univerzite v Prahe, kde sa zamerala na úlohu vysokoškolského učiteľa - facilitátora. Doktorandské štúdium ukončila na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave v odbore Sociálna politika, kde sa zamerala na vzdelávaciu politiku, výučbu cudzích jazykov s väzbou na odbor, ako aj potrebu cudzích jazykov pre zamestnanie. Počas svojej akademickej praxe sa zameriava na cudzie jazyky pre špecifické účely, spolupracuje s kolegami vyučujúcimi odborné predmety a pomáha implementovať metódu CLIL vo vysokoškolskom vzdelávaní. Vydala dve monografie, dve vysokoškolské učebnice, publikuje príspevky v databázach WoS a Scopus, zúčastňuje sa medzinárodných a domácich konferencií a workshopov. Bola súčasťou tímov niekoľkých medzinárodných projektov: Visegrad Fund +, Interreg, ESF a Grid Study (Universite DE GENÉVE). Podporuje kultúrno-umelecké aktivity a celoživotné vzdelávanie  študentov aj zamestnancov.