Periodiká

Periodiká priebežného roka sú vyložené priamo na regáloch v študovni. Staršie ročníky periodík Vám poskytneme na vyžiadanie pri výpožičnom pulte.

Zoznam všetkých periodík vo fonde Univerzitnej knižnice UCM

Súborný katalóg periodík SR

  • obsahuje údaje o periodicky vychádzajúcich dokumentoch (časopisoch, novinách, zborníkoch, ročenkách), ktoré sa nachádzajú vo fondoch inštitúcií SR a ktoré tieto inštitúcie do súborného katalógu nahlásili. Katalóg buduje Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci s knižnicami SR.