Personálne obsadenie CIZ

Analytické oddelenie:

Ing. Rudolf Husovič, PhD.
koordinátor – senior data analyst
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. UK 4
Telefón: 033 5565 155
E-mail: rudolf.husovicjohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Ľubica Znamenáková, PhD.
junior data analyst
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. UK 4
Telefón: 033 5565 155
E-mail: lubica.znamenakova(zav.)ucm.sk

Pracovníčky CIZ:

Referát pre informačné služby:

Mgr. Mariana Behúlová
referent informačných služieb
(evidencia publikačnej činnosti, evidencia umeleckej činnosti)
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 2
Telefón: 033 5565 137
E-mail: mariana.behulovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Ivana Hekelová
referent informačných služieb
(evidencia publikačnej činnosti, evidencia umeleckej činnosti)
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 2
Telefón: 033 5565 137
E-mail: ivana.hekelovajohn(zav.)doeucm.sk

Referát pre knižničné služby:

Mária Sofia Winard
referent knižnično-informačných služieb
(akvizícia a katalogizácia)
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 3 a výpožičky UK
Telefón: kancelária 033 5565 135, výpožičky 033 5565 187
E-mail: maria.sofia.winardjohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Anna Červenková
referent knižnično-informačných služieb
(akvizícia a katalogizácia)
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 3 a výpožičky UK
Telefón: kancelária 033 5565 135, výpožičky 033 5565 187
E-mail: anna.cervenkovajohn(zav.)doeucm.sk

Referát pre vydavateľské služby:

Ing. Katarína Janečková
referent vydavateľských služieb
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 1
Telefón: 033 5565 140
E-mail: katarina.janeckovajohn(zav.)doeucm.sk