Personálne obsadenie IM

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
riaditeľ Inštitútu manažmentu
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 414
Telefón: 033 5565 630
E-mail: michal.lukac(zav.)ucm.sk

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof. 
zástupkyňa riaditeľa inštitútu pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 428
Telefón: 033 5565 635
E-mail: katarina.stachova(zav.)ucm.sk

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
zástupca riaditeľa inštitútu pre kvalitu, akreditáciu a vedu
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 428
Telefón: 033 5565 635
E-mail: zdenko.stachojohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 430
Telefón: 033 5565 636
E-mail: viera.horvathovajohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Olena Plaksiuk, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 411
Telefón: 033 5565 632
E-mail: olena.plaksiukjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., mim. prof.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 415
Telefón: 033 5565 634
E-mail: jana.sujanovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Jana Černá, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 420
Telefón: 033 5565 638
E-mail: jana.cernajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Martin Halmo, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 417
Telefón: 033 5565 639
E-mail: martin.halmojohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Juraj Litomerický, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 418
Telefón: 033 5565 637
E-mail: juraj.litomerickyjohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Lenka Mikle, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 418
Telefón: 033 5565 637
E-mail: lenka.miklejohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Michala Moravcová, Ph.D.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 417
Telefón: 033 5565 639
E-mail: michala.moravcovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 429
Telefón: 033 5565 633
E-mail: andrea.vadkertiovajohn(zav.)doeucm.sk

PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 429
Telefón: 033 5565 633
E-mail: lubica.vareckovajohn(zav.)doeucm.sk

Renáta Krištofíková
asistentka riaditeľa
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 413
Telefón: 033 5565 631
E-mail: renata.kristofikovajohn(zav.)doeucm.sk

Monika Mešová
Študijná referentka
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 412
Telefón: 033 5565 616
E-mail: monika.mesovajohn(zav.)doeucm.sk