Personálne obsadenie IM

Riaditeľka inštitútu:

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof. 
Poverená výkonom riaditeľky inštitútu
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 428
Telefón: 033 5565 635
E-mail: katarina.stachovajohn(zav.)doeucm.sk


Zamestnanci inštitútu:

doc. Ing. Renata Nováková, PhD.,mim. prof. 
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 414
Telefón: 033 5565 630
E-mail: renata.novakovajohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., mim. prof.

Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 415
Telefón: 033 5565 634
E-mail: jana.sujanovajohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 430
Telefón: 033 5565 636
E-mail: viera.horvathovajohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 428
Telefón: 033 5565 635
E-mail: zdenko.stachojohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 429
Telefón: 033 5565 633
E-mail: andrea.vadkertiovajohn(zav.)doeucm.sk

PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 429
Telefón: 033 5565 633
E-mail: lubica.vareckovajohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Olena Plaksiuk, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 411
Telefón: 033 5565 632
E-mail: olena.plaksiukjohn(zav.)doeucm.sk

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 411
Telefón: 033 5565 632
E-mail: juraj.stofkojohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Lenka Mikle, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 418
Telefón: 033 5565 637
E-mail: lenka.miklejohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Juraj Litomerický, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 418
Telefón: 033 5565 637
E-mail: juraj.litomerickyjohn(zav.)doeucm.sk


Asistentka riaditeľky:

Renáta Krištofíková
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 413
Telefón: 033 5565 631
E-mail: renata.kristofikovajohn(zav.)doeucm.sk


Študijná referentka:

Monika Mešová
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 412
Telefón: 033 5565 616
E-mail: monika.mesovajohn(zav.)doeucm.sk