Personálne obsadenie

Vedenie:

Ing. Rudolf Husovič, PhD.
vedúci oddelenia a zodpovedná osoba
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť č. UK 4
Telefón: 033 5565 155
E-mail: rudolf.husovicjohn(zav.)doeucm.sk

Pracovníčky:

Referát pre informačné služby:

Mgr. Mariana Behúlová
referent informačných služieb
(evidencia publikačnej činnosti)
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 2
Telefón: 033 5565 137
E-mail: mariana.behulovajohn(zav.)doeucm.sk

Mária Dobišová
referent informačných služieb
(evidencia publikačnej činnosti, evidencia umeleckej činnosti)

Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 2
Telefón: 033 5565 137
E-mail: maria.dobisovajohn(zav.)doeucm.sk

Referát pre knižničné služby:

Monika Pavelková
referent knižničných služieb
(akvizícia a katalogizácia)
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 3
Telefón: 033 5565 135
E-mail: monika.pavelkovajohn(zav.)doeucm.sk

Soňa Michaličková
referent knižničných služieb
(výpožičné služby, ochrana fondov, správa periodík)
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, výpožičky UK
Telefón: 033 5565 187
E-mail: sona.michalickovajohn(zav.)doeucm.sk

Referát pre vydavateľské služby:

Ing. Katarína Janečková
referent vydavateľských služieb
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 1
Telefón: 033 5565 140
E-mail: katarina.janeckovajohn(zav.)doeucm.sk