Personálne obsadenie

Vedenie:

Mgr. Darina Kráľová
vedúca a rozvoj UK
Kancelária: Hajd., kanc. č. 4
Telefón: 033 5565 103
E-mail: riaditel.ukjohn(zav.)doeucm.sk, darina.kralovajohn(zav.)doeucm.sk

Pracovníci:

Mgr. Mariana Behúlová
evidencia publikačnej činnosti a zástupkyňa riaditeľky
Kancelária: Hajd., kanc. č. 2
Telefón: 033 5565 137
E-mail: mariana.behulovajohn(zav.)doeucm.sk

Soňa Michaličková
pracovník informačno-vedeckého centra
Kancelária: Hajd., študovňa
Telefón: 033 5565 187
E-mail: sona.michalickovajohn(zav.)doeucm.sk

Darina Filipková
akvizícia a katalogizácia
Kancelária: Hajd., kanc. č. 3
Telefón: 033 5565 135
E-mail: darina.filipkovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Adriana Mrvová
pracovník reprografických služieb a predaj kníh
Kancelária: Hajd., kanc. vo vestibule
Telefón: 033 5565 136
E-mail: adriana.mrvovajohn(zav.)doeucm.sk

Monika Pavelková
akvizícia a katalogizácia
Kancelária: Hajd., kanc. č. 1
Telefón: 033 5565 189
E-mail: monika.pavelkovajohn(zav.)doeucm.sk

Miroslava Uhríková
pracovník výpožičných služieb
Kancelária: Hajd., študovňa
Telefón: 033 5565 187
E-mail: miroslava.uhrikovajohn(zav.)doeucm.sk

Darina Nagyová
pracovník výpožičných služieb
Kancelária: Hajd., študovňa
Telefón: 033 5565 187
E-mail: darina.nagyovajohn(zav.)doeucm.sk

Mária Dobišová
evidencia publikačnej činnosti, evidencia umeleckej činnosti, MVS
Kancelária: Hajd., kanc. č. 2
Telefón: 033 5565 137
E-mail: maria.dobisovajohn(zav.)doeucm.sk