Personálne obsadenie

Vedenie:

PhDr. Michal Lukáč, PhD.
poverený vedúci oddelenia a zodpovedná osoba
Kancelária: Hajd., kanc. č. 4
Telefón: 033 5565 103
E-mail: michal.lukacjohn(zav.)doeucm.sk

Pracovníčky:

Ing. Katarína Janečková
referent vydavateľských služieb
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 417
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 140
E-mail: katarina.janeckova(zav.)ucm.sk

Mgr. Mariana Behúlová
referent informačných služieb
(evidencia publikačnej činnosti)

Kancelária: Hajd., kanc. č. 2
Telefón: 033 5565 137
E-mail: mariana.behulovajohn(zav.)doeucm.sk

Mária Dobišová
referent informačných služieb
(evidencia publikačnej činnosti, evidencia umeleckej činnosti, MVS,MMVS)

Kancelária: Hajd., kanc. č. 2
Telefón: 033 5565 137
E-mail: maria.dobisovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Nora Dostálová
referent informačných služieb
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 604c
Úradné hodiny: 9:00 - 11:00 hod., 13:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 198
E-mail: nora.dostalova(zav.)ucm.sk

Soňa Michaličková
referent knižničných služieb
(katalogizácia a ochrana fondov)
Kancelária: Hajd., kanc. č. 3
Telefón: 033 5565 135
E-mail: sona.michalickovajohn(zav.)doeucm.sk

Monika Pavelková
referent knižničných služieb
(akvizícia a katalogizácia)

Kancelária: Hajd., kanc. č. 3
Telefón: 033 5565 135
E-mail: monika.pavelkovajohn(zav.)doeucm.sk

Darina Nagyová
referent knižničných služieb
(študovňa, správa periodík)
Kancelária: Hajd., študovňa
Telefón: 033 5565 187
E-mail: darina.nagyovajohn(zav.)doeucm.sk

Miroslava Uhríková
referent knižničných služieb
(výpožičné služby, MVS, MMVS)
Kancelária: Hajd., výpožičky
Telefón: 033 5565 187
E-mail: miroslava.uhrikovajohn(zav.)doeucm.sk