Personálne obsadenie ústavu

Riaditeľka ústavu:

doc. Ing. Nováková Renata, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 414
Telefón: 033 5565 630
E-mail: renata.novakova(zav.)ucm.sk

Zamestnanci ústavu:

doc. Ing. Šujanová Jana, CSc.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 412
Telefón: 033 5565 634
E-mail: jana.sujanova(zav.)ucm.sk

doc. Ing. Jemala Marek, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 429
Telefón: 033 5565 633
E-mail: marek.jemala(zav.)ucm.sk

doc. Ing. Horváthová Viera, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 430
Telefón: 033 5565 636
E-mail: viera.horvathova(zav.)ucm.sk

doc. Ing. Stachová Katarína, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 428
Telefón: 033 5565 635
E-mail: katarina.stachova(zav.)ucm.sk

doc. Ing. Stacho Zdenko, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 428
Telefón: 033 5565 635
E-mail: zdenko.stacho(zav.)ucm.sk

hosť. prof. Ing. Poór Robert, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 411
Telefón: 033 5565 632
E-mail: robert.poor(zav.)ucm.sk

Asistentka riaditeľky:

Krištofíková Renáta
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 413
Telefón: 033 5565 631
E-mail: renata.kristofikova(zav.)ucm.sk