POLITIKA KVALITY

Výročné a hodnotiace správy
Rada pre vnútorné hodnotenie kvality UCM
Rady kvality súčastí UCM
Rady pre študijný program súčastí UCM
Dočasné pracovné skupiny jednotlivých ŠP a OHIK
Zoznam predsedov RK (RVHK), prodekanov fakúlt/inštitútu pre kvalitu (prorektor UCM)

 
 

CAF (Common Assessment Framework)

RANKINGY A RATINGY UNIVERZÍT

UCM v kvalitatívnych rebríčkoch

OCENENIA A CENY

Vedec roka
Literárny fond – ocenenia
Medaila UCM
Cena rektora
Plaketa - cena Jána Sambucusa              
Morálne ocenenie zamestnanca UCM
Pamätná medaila k 25. výročiu založenia UCM
Ďalšie ocenenia zamestnancov  
Úspechy študentov
Ocenenia Gaudeamus

Doctor honoris causa
Profesor emeritus

Ocenenia a ceny z externého prostredia

2023

2022

2021

2020

2019

2018