Ponuka publikácií Fakulty zdravotníckych vied

Uvedené ceny platia pre študentov a zamestnancov UCM. Pre verejnosť je cena každej publikácie o 10 % vyššia kvôli pripočítaniu DPH.

Balneológia
autor: Mašán Ján
rozsah: 98 strán
formát: A4
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0004-8
cena: 2,00 €

Čo je s vašou kondíciou?
autor: Hrčka Jozef, Haring Jozef
rozsah: 170 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-758-8
cena: 4,50 €

Elementary reading and Communication for Nursing staf and Physiotherapists
autor: Křivanová Jela
rozsah: 44 strán
formát: A4
rok vydania: 2008
ISBN 978-80-8105-050-3
cena: 7,00 €

Etické kódexy v medicíne a zdravotníctve
autor: Koišová Jana
rozsah: 90 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-827-1
cena: 4,20 €

Fyzioterapia v dimenziách zdravotnej politiky
autori: Vaská Eva
rozsah: 152 strán
formát: A5
rok vydania: 2022
ISBN 978-80-572-0258-5
cena: 2,10 €

Chirurgická propedeutika
autor: Durdík Štefan
rozsah: 94 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-347-4
cena: 2,70 €

Intervenčná rádiológia
autor: Klepanec Andrej
rozsah: 68 strán
formát: A5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0001-7
cena: 5,60 €

Kapitoly z vývojovej kineziológie (3. vydanie)
autor: Boldišová Oľga
rozsah: 58 strán
formát: A4
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8105-999-5
cena: 1,00 €

Kardiovaskulárna rehabilitácia
autori: Beňačka Jozef, Mašán Ján
rozsah: 137 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-6
cena: 4,00 €

Kineziológia a kinezioterapia pri ochoreniach chrbtice
autor: Mašán Ján
rozsah: 104 strán
formát: A4
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0003-1
cena: 8,60 €

Malý lexikón odbornej terminológie pre zdravotnícke odbory
autor: Koišová Jana
rozsah: 148 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8105-971-1
cena: 4,20 €

Návody na laboratórne cvičenia z biochémie
autori: Vulganová Katarína, Ondrejovič Miroslav
rozsah: 98 strán
formát: A4
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-499-0
cena: 3,00 €

Odborná terminológia pre zdravotnícke odbory
autor: Koišová Jana
rozsah: 158 strán
formát: B5
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-884-4
cena: 5,60 €

Odvodené a zložené slová v lekárskej terminológii (príručka odbornej lekárskej terminológie)
autori: Hlavatá Veronika, Koišová Jana
rozsah: 72 strán
formát: A5
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-893-6
cena: 2,80 €

Osteoartróza
autori: Lukáč Jozef, Lukáčová Oľga
Rozsah: 112 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-521-8
cena: 3,30 €

Physiotherapia Slovaca 3/2, 2013
rozsah: 88 strán
formát: B5
rok vydania: 2013
ISSN 1338-1601
cena: 5,00 €

Physiotherapia Slovaca 4/1, 2014
rozsah: 120 strán
formát: B5
rok vydania: 2014
ISSN 1338-1601
cena: 5,00 €

Physiotherapia Slovaca 5/1, 2015
rozsah: 130 strán
formát: B5
rok vydania: 2015
ISSN 1338-1601
cena: 3,00 €

Pľúcna rehabilitácia (2. vydanie)
autor: Mašán Ján
rozsah: 98 strán
formát: A4
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105- 686-4
cena: 6,60 €

Skiagrafia
autori: Klepanec Andrej, Žákovič Vincent
rozsah: 172 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8105-936-0
cena: 4,70 €

Slovak Journal of Health Sciences 4/2, 2013
rozsah: 132 strán
formát: B5
rok vydania: 2013
ISSN 1338-161X
cena: 4,00 €

Slovak Journal of Health Sciences 5/1, 2014
rozsah: 108 strán
formát: B5
rok vydania: 2014
ISSN 1338-161X
cena: 3,40 €

Slovak Journal of Health Sciences 6/1, 2015
rozsah: 117 strán
formát: B5
rok vydania: 2015
ISSN 1338-161X
cena: 3,00 €

Slovak Journal of Health Sciences 6/2, 2015
rozsah: 117 strán
formát: B5
rok vydania: 2015
ISSN 1338-161X
cena: 8,50 €

Slovak Journal of Health Sciences 7/1, 2016
rozsah: 246 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISSN 1338-161X
cena: 10,50 €

Slovak Journal of Health Sciences 7/2, 2016
rozsah: 96 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISSN 1338-161X
cena: 3,00 €

Slovak Journal of Health Sciences 8/1, 2017
rozsah: 146 strán
formát: B5
rok vydania: 2017
ISSN 1338-161X
cena: 3,00 €

Slovak Journal of Health Sciences 8/2, 2017
rozsah: 128 strán
formát: B5
rok vydania: 2017
ISSN 1338-161X
cena: 4,60 €

Slovak Journal of Health Sciences 9/1, 2018
rozsah: 139 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
ISSN 1338-161X
cena: 5,60 €

Slovak Journal of Health Sciences 9/2, 2018
rozsah: 125 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
ISSN 1338-161X
cena: 6,70 €

Slovak Journal of Health Sciences 10/1 2019
rozsah: 125 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISSN 1338-161X
cena: 3,50 €

Slovak Journal of Health Sciences 10/2 2019
rozsah: 178 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISSN 1338-161X
cena: 5,00 €

Úvod do balneológie a rehabilitačného ošetrovateľstva I.
autori: Haring Jozef, Mašan Ján
rozsah: 50 strán
formát A5
rok vydania: 2008
ISBN 978-80-8105-063-3
cena: 3,80 €

Vertebrogénne ochorenia, základné diagnostické kritériá a rehabilitačné postupy v liečbe
autori: Haring Jozef, Mašán Ján, Haring Jozef ml.
rozsah: 83 strán
formát: A4
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-685-7
cena: 1,60 €

Vertebrogénne ochorenia, základné diagnostické kritériá a rehabilitačné postupy v liečbe
autori: Haring Jozef, Mašán Ján, Haring Jozef ml.
rozsah: 83 strán
formát: A4
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0002-4
cena: 0,70 €

Vybrané kapitoly z manažmentu pre nelekárske zdravotnícke odbory
autori: Ochaba Róbert, Rovný Ivan
rozsah: 52 strán
formát: A4
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-858-5
cena: 0,70€

Vybrané kapitoly zo psychológie pre nelekárskej odbory
autori: Marková Mária, Mustagrudič Anna, Marko Denis, Rogulski Patrícia
rozsah: 160 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8105-990-2
cena: 7,50 €

Základy biochémie (2. vydanie)
autori: Vulganová Katarína, Pipíška Martin, Maliar Tibor
rozsah: 72 strán
formát: A4
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-675-8
cena: 1,30 €

Základy preventívneho lekárstva
autor: Ochaba Róbert
rozsah: 85 strán
formát: A4
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-799-1
cena: 1,20 €

Základy profesijnej etiky pre fyzioterapeutov
autor: Koišová Jana 
rozsah: 80 strán
formát: B5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8108-324-5
cena: 5,90 €