Ponuka publikácií Fakulty masmediálnej komunikácie

Uvedené ceny platia pre študentov a zamestnancov UCM. Pre verejnosť je cena každej publikácie o 10 % vyššia kvôli pripočítaniu DPH.

Absolvent marketingovej komunikácie na ceste do reklamnej agentúry
autori: Danechová Zuzana, Kusá Alena
rozsah: 106 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-775-5
cena: 16,00 €

Ako na mediálne výstupy – Praktická príručka pre začínajúcich novinárov
autori: Proner Ján, Bôtošová Ľubica, Mičová Simona
rozsah: 86 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0034-5
cena: 7,60 €

Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu
autor: Višňovský Ján
rozsah: 350 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-742-7
cena: 10,60 €

Aktuálne trendy v mediálnej kultúre
autori: Višňovský Ján, Radošinská Jana
rozsah: 154 strán
formát: A5
rok vydania: 201
ISBN 978-80-8105-516-4
cena: 5,00 €

Algoritmus výskumu v masmediálnej komunikácii a spoločenských vedách
autori: Tinka Jozef, Trnka Andrej
rozsah: 200 strán
formát: A5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0005-5
cena: 6,50 €

Budovanie a komunikácia značky. Značka v PR a reklame
autor: Matúšová Jana
rozsah: 120 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-440-2
cena: 6,60 €

Communication Today 1/1, 2010
rozsah: 176 strán
formát: B5
rok vydania: 2010
ISSN 1338-130X
cena: 2,00 €

Communication Today 2/2, 2011
ed. Magál Slavomír
rozsah: 126 strán
formát: B5
rok vydania: 2011
ISSN 1338-130X
cena: 2,00 €

Communication Today 3/2, 2012
rozsah: 144 strán
formát: B5
rok vydania: 2012
ISSN 1338-130X,
cena: 2,00 €

Communication Today 4/1, 2013
rozsah: 142 strán
rok vydania: 2013
ISSN 1338-130X
cena: 2,00 €

Communication Today 5/1, 2014
rozsah: 114 strán
rok vydania: 2014
ISSN 1338-130X
cena: 2,00 €

Communication Today 5/2, 2014
rozsah: 108 strán
rok vydania: 2014
ISSN 1338-130X
cena: 1,40 €

Communication Today 6/1, 2015
rozsah: 114 strán
rok vydania: 2015
ISSN 1338-130X
cena: 2,60 €

Communication Today 6/2, 2015
rozsah: 132 strán
rok vydania: 2015
ISSN 1338-130X
cena: 2,80 €

Communication Today 7/1, 2016
rozsah: 142 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISSN 1338-130X
cena: 3,20 €

Communication Today 7/2, 2016
rozsah: 132 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISSN 1338-130X
cena: 3,30 €

Communication Today 8/1, 2017
rozsah: 140 strán
formát: B5
rok vydania: 2017
ISSN 1338-130X
cena: 1,40 €

Communication Today 8/2, 2017
rozsah: 178 strán
formát: B5
rok vydania: 2017
ISSN 1338-130X
cena: 1,10 €

Communication Today 9/2, 2018
rozsah: 150 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
ISSN 1338-130X
cena: 3,30 €

Communication Today 10/1, 2019
rozsah: 172 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISSN 1338-130X
cena: 3,50 €

Communication Today 10/2, 2019
rozsah: 164 strán
formát B5
rok vydania: 2019
ISSN 1338-130X
cena: 3,40€

Dejiny európskej filozofie v kultúrno-mediálnom kontexte I.
autori: Gálik Slavomír, Gáliková Tolnaiová Sabína
rozsah: 110 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-727-4
cena: 3,50 €

Dejiny európskej filozofie v kultúrno-mediálnom kontexte II.
autori: Gálik Slavomír, Gáliková Tolnaiová Sabína
rozsah: 110 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-727-4
cena: 3,50 €

Dejiny európskej filozofie v kultúrno-mediálnom a globálnom kontexte III.
autori: Gálik Slavomír, Gáliková Tolnaiová Sabína
rozsah: 126 strán
formát: A5
rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8105-950-6
cena: 4,00 €

Dejiny francúzskej kinematografie - vybrané kapitoly
autor: Wojciechowski Lukasz Pawel
rozsah: 120 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
cena: 5,70 €

Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického)
autori: Vojtek Juraj, Jenča Imrich, Holeštiak Pavol, Višňovský Ján
rozsah: 448 strán
formát: A5
rok vydania: 2010
ISBN 978-80-8105-199-9
cena: 18,00 €

Dizajn reklamnej hry (nielen) pre nezávislých vývojárov
autori: Mago Zdenko, Lehocký Filip
rozsah: 138 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8105-997-1
cena: 5,40 €

EJMAP - European Journal of Media, Art&Photography 1/1, 2013
rozsah: 163 strán
rok vydania: 2013
ISSN 1339-4940
cena: 7,00 €

EJMAP - European Journal of Media, Art&Photography 1/2, 2013
rozsah: 124 strán
rok vydania: 2013
ISSN 1339-4940
cena: 7,00 €

EJMAP - European Journal of Media, Art&Photography 2/1, 2014
rozsah: 104 strán
rok vydania: 2014
ISSN 1339-4940
cena: 7,00 €

EJMAP - European Journal of Media, Art&Photography 2/2, 2014
rozsah: 120 strán
rok vydania: 2014
ISSN 1339-4940
cena: 7,00 €

EJMAP - European Journal of Media, Art&Photography 3/1, 2015
rozsah: 128 strán
rok vydania: 2015
ISSN 1339-4940
cena: 7,00 €

EJMAP - European Journal of Media, Art&Photography 3/2, 2015
rozsah: 92 strán
rok vydania: 2015
ISSN 1339-4940
cena: 7,00 €

EJMAP - European Journal of Media, Art&Photography 4/1, 2016
rozsah: 102 strán
rok vydania: 2016
ISSN 1339-4940
cena: 7,00 €

EJMAP - European Journal of Media, Art&Photography 4/2, 2016
rozsah: 130 strán
formát: 260x210
rok vydania: 2016
ISSN 1339-4940
cena: 7,00 €

EJMAP - European Journal of Media, Art&Photography 5/2, 2017
rozsah: 108 strán
formát: 260x210
rok vydania: 2017
ISSN 1339-4940
cena: 7,00 €

EJMAP - European Journal of Media, Art&Photography 6/2, 2018
rozsah: 108 strán
formát: 260x210
rok vydania: 2018
ISSN 1339-4940
cena: 6,30 €

EJMAP - European Journal of Media, Art&Photography 7/1, 2019
rozsah: 122 strán
rok vydania: 2019
ISSN 1339-4940
cena: 9,90 €

Empirické aspekty filmov o superhrdinoch
autorky: Radošinská Jana, Rusňáková Lenka, Bučková Zuzana
rozsah: 384 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8105-954-4
cena: 9,00 €

Estetická teória v masmediálnych štúdiách
autor: Valentovičová Dagmar
rozsah: 184 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-401-3
cena: 15,90 €

Etické výzvy digitálnych hier
autori: Švecová Magdaléna, Kukumbergová Alexandra
rozsah: 180 strán
formát: A5 na šírku
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-572-0098-7
cena: 8,40 €

Fenomén „fake news“ a konšpiračných teórií v kontexte mediálnej výchovy
autor: Kačinová Viera
rozsah: 158 strán
formát: A5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0019-2
cena: 5,40 €

Formovanie obrazu inštitúcií sociálnej pomoci v médiách
autori: Wojciechowski Lukasz Pawel, Szyszka Michal
rozsah: 238 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8105-987-2
cena: 7,60 €

Frazeológia a frazeogramotnosť na základných školách
autor: Habiňák Andrej
rozsah: 154 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-390-0
cena: 4,20 €

Frazeológia v masmediálnom priestore: vzdelávanie a printové médiá
autor: Habiňák, Andrej
rozsah: 200 strán
formát: A5
rok vydania: 2021
ISBN 978-80-572-0207-3
cena: 1,20 €

Hľadisko dramaturgie
autor: Hučko Tomáš
rozsah: 168 strán
formát: A5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-00000
cena: 6,00 €

Inovácie v slovenskej reklame
autor: Mendelová Dáša, Zaušková Anna
rozsah: 144 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-782-3
cena: 5,50

Intencia mediálnej výpovede: Glosár
autor: Rašová Dominika
rozsah: 92 strán
formát: A5
rok vydania: 201
ISBN 978-80-8105-770-0
cena: 4,50 €

Interakcia nástrojov marketingu vo vybraných oblastiach
autori: Matúš Jozef, Matúšová Galera Jana
rozsah: 144 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8105-921-6
cena: 4,30 €

Introduction to Slovak Constitucional system
autor: Krošlák Daniel
rozsah: 247 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-83-7729-221-1
cena: 4,70 €

Komunikácia s médiami a v médiách
autor: Škvareninová Oľga
rozsah: 124 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8105-549-2
cena: 3,70 €

Komunitné médiá
autor: Škripcová, Lucia - Mistrík, Miloš
rozsah: 132 strán
formát: A5
rok vydania: 2021
ISBN 978-80-572-0193-9
cena: 2,70 €

Krízový manažment
autor: Bednárik Jozef
rozsah: 64 strán
formát: A5
rok vydania: 2010
ISBN 978-80-8105-186-9
cena: 2,80 €

Krízový manažment – príklady a prípadové štúdie
autor: Bednárik Jozef
rozsah: 78 strán
formát: A5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-240-8
cena: 2,70 €

Kultúrne obsahy v kontexte interkultúrnej komunikácie
autor: Habiňáková Eva
rozsah: 122 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-504-1
cena: 4,00 €

Ľudské zdroje a personálny marketing v podnikateľskej praxi
autor: Bednárik Jozef, Máliková Iveta
rozsah: 166 strán
formát :A5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-825-7
cena: 2,00 €

Manažment, marketing, redigovanie vo vydavateľskej a redakčnej praxi. Periodická tlač, on-line médiá
autor: Pravdová Hana
rozsah: 256 strán
Formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-754-0
cena: 6,00 €

Marketing a marketingová komunikácia v médiách (2. vydanie)
autor: Čábyová Ľudmila
rozsah: 211 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-83-7729-181-8
cena: 5,50 €

Marketing a marketingová komunikácia – príklady a prípadové štúdie
autor: Bednárik Jozef
rozsah: 95 strán
formát:A5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-245-3
cena: 5,80 €

Marketing identity 2016 - Brands we love - part I.
autori: Petranová Dana, Matúš Jozef, Mendelová Daša
rozsah: 478 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-840-0
cena: 2,60 €

Marketing identity 2016 - Brands we love - part II.
autori: Petranová Dana, Čábyová Ľudmila, Bezáková Zuzana
rozsah: 508 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-840-0
cena: 2,60 €

Marketing, komunikácia a identita vzdelávacích inštitúcií
autori: Ptačin Jozef, Čábyová Ľudmila
rozsah: 162 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-834-9
cena: 1,60 €

Marketing pre medzinárodné trhy (2. prepracované vydanie)
autor: Bobovnický Artur
rozsah: 118 strán
formát: A4
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-519-5
cena: 1,20 €

Marketingová komunikácia v digitálnom veku (vybrané trendy, metódy a techniky)
autor: Rajčák Milan
rozsah: 102 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-523-2
cena: 3,00 €

Marketingové postupy pomocou dolovania dát v metodológii SIX SIGMA
autor: Trnka Andrej
rozsah: 125 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-809-7
cena: 8,50 €

Marketingové výzvy web stránok
autor: Murár Peter
rozsah: 171 strán
formát: A5
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-871-4
cena: 11,00 €

Media Literacy and Academic Research 2/1, 2019
rozsah: 135 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISSN 2585-8726
cena: 3,90 €

Media Literacy Student Magazine 1/1, 2014
rozsah: 46 strán
formá:t A4
rok vydania: 2014
ISSN 1339-6692
cena: 4,00 €

Media Literacy Student Magazine 2/1, 2015
rozsah: 56 strán
formát: A4
rok vydania: 2015
ISSN 1339-6692
cena: 10,50 €

Media Literacy Student Magazine 2/2, 2015
rozsah: 56 strán
formát: A4
rok vydania: 2015
ISSN 1339-6692
cena: 10,30 €

Media Literacy Student Magazine 3/1, 2016
rozsah: 48 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISSN 1339-6692
cena: 10,20 €

Media Literacy Student Magazine 3/2, 2016
rozsah: 40 strán
formát: A4
rok vydania: 2016
ISSN 1339-6692
cena: 4,00 €

Media Literacy Student Magazine 4/1, 2017
rozsah: 40 strán
formát A4
rok vydania: 2017
ISSN 1339-6692
cena: 1,00 €

Media Literacy Student Magazine 1/2, 2018
rozsah: 98 strán
formá:t A4
rok vydania: 2018
ISSN 2585-8726
cena: 3,50 €

Mediálna gramotnosť seniorov
autor: Petranová Dana
rozsah: 324 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-496-9
cena: 22,00 €

Mediálna výchova pre učiteľov stredných škôl
Ed. Petranová Dana, Vrabec Norbert
rozsah: 221 strán
formát: A5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-248-4
cena: 3,50 €

Mediálna zábava v 21. storočí
autor: Radošinská Jana
rozsah: 146 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-793-9
cena: 5,00 €

Mediálne plánovanie
autor: Krajčovič Peter
rozsah: 132
formát: B5
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-913-1
cena: 4,00 €

Mediálny marketing
autor: Čábyová Ľudmila
rozsah: 126 strán
formát: A5
rok vydania: 2010
ISBN 978-80-8105-174-6
cena: 3,20 €

Mediálny trh a možnosti jeho inovácií
autori: Čábyová Ľudmila, Krajčovič Peter
rozsah: 122 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-842-4
cena: 1,20 €

Medzi záberom a dielom
autori: Hučko Tomáš
rozsah: 164 strán
formát: A5
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-572-0070-3
cena: 2,80 €

Moderácia ako komunikačný fenomén
autor: Lehoczká Viera
rozsah: 166 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-8105-341-2
cena: 4,80 €

Možnosti inovatívnych foriem marketingovej komunikácie v regionálnom marketingu
autor: Jánošová Denisa
rozsah: 174 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8105-967-4
cena: 6,30 €

Muuza 2015
autor: Magál Slavomír a kol.
rozsah: 137 strán
formát 230x280
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-785-4
cena: 7,60 €

Muuza 2016
autor: Magál Slavomír a kol.
Rozsah: 174 strán
formát: 230x280
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-785-4
cena: 35,00 €

Muuza 2018
autor: Magál Slavomír a kol.
rozsah: 192 strán
formát: A4
rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8105-923-0
cena: 12,00 €

Muuza 2019
autori: Brendza Boris, Rysová Andrea a kol.
rozsah: 230 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8105-989-6
cena: 43,00 €

Násilie v médiách
autor: Petranová Dana
rozsah: 86 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-488-4
cena: 2,70 €

Networking a marketingová komunikácia v cestovnom ruchu
autor: Zaušková Anna a kol.
rozsah: 174 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-278-1
cena: 4,70 €

Nové trendy v cestovnom ruchu pre marketérov
autor: Černá Jana
rozsah: 86 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-728-1
cena: 4,00 €

Nové vzory mládeže v kontexte mediálnej komunikácie
autori: Vrabec Norbert, Petranová Dana
rozsah: 192 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-469-3
cena: 4,00 €

Novinárska publicistika
autori: Rusňáková Lenka, Bučková Zuzana
rozsah: 123 strán
formát: A5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8105-850-9
cena: 4,80 €

Od Lorda Northcliffa po Ruperta Murdocha (Vznik, vývoj a súčasnosť modernej štruktúry britských novín 1870-2010)
autori: Vojtek Juraj, Komloš Róbert
rozsah: 176 strán
formát: B5
roka vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-503-4
Cena: 7,20 €

Otvorené inovácie – teória a prax
autori: Zaušková Anna, Madleňák Adam
Rozsah: 143 strán
formát A5
rok vydania 2013
ISBN 978-83-7729-188-7
cena: 2,60 €

Paradigmatické prístupy a súčasné trendy vo výskume mediálnej gramotnosti
autor: Vrabec Norbert
rozsah: 224 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-507-2
cena: 4,40 €

Personálny manažment v kontexte trvalo udržateľného rozvoja
autori: Bednárik Jozef, Gubrická Ivana
rozsah: 194 strán
rok vydania: 2013
ISBN 978-83-7729-078-1
cena: 4,80 €

Podpora predaja pri komunikácii s vybranými cieľovými skupinami
autor: Kollárová Daniela
rozsah: 110 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-618-5
cena: 4,50 €

Podpora predaja v systéme marketingovej komunikácie
autor: Kollárová Daniela
rozsah: 230 strán
formát A5
rok vydania 2011
ISBN 978-80-8105-261-3
cena: 7,00 €

Praktická implementácia nástrojov marketingovej komunikácie
autori: Krajčovič Peter, Martovič Matej, Mendelová Daša
rozsah: 164 strán
formát: A5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0033-8
cena: 10,00 €

Predtým, ako nahráte svoj prvý zvuk
autor: Farkaš, Tomáš
rozsah: 223 strán
formát A5
rok vydania 2021
ISBN 978-80-8105-905-6
cena: 3,20 €
Problematika štruktúry a kompozície v novinárstve
autor: Višňovský Ján
rozsah: 268 strán
formát: A5
rok vydania 2012
ISBN 978-80-8105-398-6
cena: 7,60 €

Psychológia reklamy
autor: Matúšová Jana
rozsah: 78 strán
formát A4
rok vydania 2013
ISBN 978-80-8105-471-6
cena: 3,00 €

Publicistika v periodickej tlači
autori: Bučková Zuzana, Rusňáková Lenka
rozsah: 268 strán
formát: A5
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-903-2
cena: 3,90 €

Repetitórium dejín anglického a amerického novinárstva (2. doplnené vydanie)
autor: Vojtek Juraj
rozsah: 252 strán
formát:A5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-215-6
cena: 6,00 €

Riadenie ľudských zdrojov a personálny marketing - prípadové štúdie
autor: Borsíková Bernardína
rozsah: 116 strán
formát: A4
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-406-8
cena: 2,40 €

Rozhlasová tvorba
autor: Jenča Imrich
rozsah: 210 strán
formát B5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-512-6
cena: 4,10 €

Slovná zásoba v masmédiách
autori: Habiňák Andrej
rozsah: 160 strán
formát: A5
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-572-0087-1
cena: 1,30 €

Spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie v kontexte psychológie a sociológie trhu
autor: Kusá Alena
rozsah: 123 strán
formát: CD
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-677-2
cena: 1,00 €

Spravodajstvo v periodickej tlači
autor: Kačincová Predmerská Anna
rozsah: 212 strán
formát: A5
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-898-1
cena: 4,00 €

Stav riešenia problematiky etiky v rôznych oblastiach marketingovej a masmediálnej komunikácie
autor: Matúšová Jana
rozsah: 80 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-621-5
cena: 3,90 €

Súčasné trendy rozvoja marketingovej komunikácie a ich interakcie
autor: Galera Matúšová Jana
rozsah: 124 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-642-0
cena: 4,80 €

Svetové osobnosti masmediálneho výskumu
autor: Slobodová Beáta
rozsah: 102 strán
formát: B5
rok vydania: 2009
ISBN 978-80-8105-122-7
cena: 5,40 €

Špecifický segment marketingovej komunikácie - Seniori
autori: Slivka Martin, Pavlů Dušan
rozsah: 148 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8105-971-1
cena: 8,70 €

Televízia v Spojených štátoch amerických (história, fakty, súvislosti)
autor: Višňovský Ján
rozsah: 140 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-608-6
cena: 4,80 €

Televízia vo Veľkej Británii (história, fakty, súvislosti)
autor: Višňovský Ján
rozsah: 120 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-508-9
cena: 3,90 €

Teoretické aspekty filmov o superhrdinoch
autor: Radošinská Jana
rozsah: 170 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8105-949-0
cena: 6,50 €

Teoretické východiská učenia (sa) o médiách
autor: Kačinová Viera
rozsah: 81 strán
formát: B5
rok vydani: 2018
ISBN 978-80-8105-910-0
cena: 3,60€

Teória a prax mediálnej výchovy (Mediálna výchova ako súčasť všeobecného školského vzdelávania)
autor: Kačinová Viera
rozsah: 254 strán
formát: A5
rok vydania 2016
ISBN 978-80-8105-763-2
cena: 9,00 €

Traskultúrne kontexty v rozhlasovej komunikácii
autor: Lehoczká Viera
rozsah: 288 strán
formát: A5
rok vydania: 2010
ISBN 978-80-8105-179-1
cena: 5,60 €

Tvorba a realizácia práva v SR
autor: Solík Martin
rozsah: 112 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-339-9
cena: 5,00 €

Uplatňovanie marketingových aktivít v prospech regionálneho rozvoja
autor: Jánošová Denisa
rozsah: 115 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-426-6
cena: 2,80 €

Úvod do filozofie médií
autor: Gálik Slavomír
rozsah: 87 strán
formát: A5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-269-9
cena: 2,40 €

Úvod do psychológie marketingovej komunikácie
autor: Balážiková, Magdaléna
rozsah: 110 strán
formát: A5
rok vydania: 2021
ISBN 978-80-572-0203-5
cena: 2,30 €

Úvod do štúdia digitálnych hier I.
autori: Mago, Zdenko
rozsah: 140 strán
formát: A5
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-572-0069-7
cena: 1,30 €

Úvod do teórie žánrov (2. vydanie)
autor: Jenča Imrich
rozsah: 142 strán
formát: A5 (130x200)
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-756-4
cena: 3,60 €

Vybrané aspekty regionálneho marketingu
autor: Jánošová Denisa
rozsah: 114 strán
formát: B5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-746-5
cena: 3,70 €

Vybrané kapitoly z jazykovej kultúry pre študentov masmediálnej komunikácie. Úvod do lexikológie.
autor: Habiňák Andrej
rozsah: 89 strán
Formát: A5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0028-4
cena: 4,00 €

Vyššie územné celky a ich interná komunikácia
autori: Ďurková Katarín a kol.
rozsah: 120 strán
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-329-0
cena: 3,80 €

Využitie jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie pri tvorbe novej značky
autor: Matúšová Jana
rozsah: 68 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-602-4
cena: 3,30 €

Význam CRM v komunikácii so zákazníkom
autori: Miklenčičová Renáta
rozsah: 122 strán
formát: A5
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-572-0084-0
cena: 1,10 €

Vzťahy s verejnosťou alebo ako na PR v praxi
autor: Matúšová Jana
rozsah: 102 strán
formát: A5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-260-6
cena: 4,80 €

World of Advergaming (Digitálne hry ako nástroje reklamy)
autor: Mago Zdenko
rozsah: 100 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-814-1
cena: 6,40 €

Základy audiovizuálnej tvorby
autori: Gracová Slávka, Brník Andrej, Graca Martin, Proner Ján
rozsah: 124 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
ISBN 978-808105-914-8
cena: 10,00 €

Žánre anglicky písaného novinárstva
autor: Vojtek Juraj
rozsah: 112 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-342-9
cena: 5,20 €

Život a dielo Dominika Tatarku
autor: Višňovský Ján
rozsah: 200 strán
formát: A5
rok vydania: 2009
ISBN 978-80-80-8105-121-0
cena: 10,50 €