Ponuka publikácií Fakulty prírodných vied

Uvedené ceny platia pre študentov a zamestnancov UCM. Pre verejnosť je cena každej publikácie o 10 % vyššia kvôli pripočítaniu DPH.

Agrochémia
autori: Michalík Ivan, Hanáčková  Eva
rozsah: 181 strán
formát: A4
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-218-7
cena: 6,00 €

Anorganická chémia
autori: Boča, Roman
rozsah: 380 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-661-1
cena: 7,60 €

Biofotonika: Compendium
autor: Marček Chorvátová  Alžbeta
rozsah: 117 strán
formát: B5
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-865-3
cena: 10,00 €

Bioinžinierstvo I. (Prestup hybnosti, tepla a látky)
autor: Chriašteľ Ladislav
rozsah: 120 strán
formát: A4
rok vydania: 2005
ISBN 80-89034-50-0
cena: 6,80 €

Bioinžinierstvo II. (Bioreaktory)
autor: Chriašteľ  Ladislav
rozsah: 180 strán
formát: A4
rok vydania: 2005
ISBN 80-89034-57-8
cena: 7,00 €

Cereálne sacharidy a ich degradačné enzýmy
autori: Gago František, Horváthová Viera, Šturdík  Ernest
rozsah: 132 strán
formát: B5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-400-6
cena: 9,30 €

Diskrétna matematika II. (2. doplnené vydanie)
autor: Toman Eduard
rozsah: 84 strán
formát: A4
rok vydania: 2009
ISBN 978-80-8105-144-9
cena: 3,20 €

Efektívnosť a bezpečnosť gridových prostredí (2. vydanie)
autor: Huraj Ladislav
rozsah: 150 strán
formát: B5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-402-0
cena: 4,40 €

Funkčná bezpečnosť bezpečnostne-kritických programovateľných elektronických systémov
autor: Gabriška Darja
rozsah: 184 strán
formát: B5
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-869-1
cena: 7,00 €

Fyzika – elektrina a magnetizmus
autor: Veselský Juraj
rozsah: 133 strán
formát: A4
rok vydania: 2007
ISBN 978-80-89220-74-8
cena: 5,30 €

Chemometria
autor: Kružlicová Dáša
rozsah: 229 strán
formát: B5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-671-0
cena: 8,80 €

Chmeľ obyčajný - nové pohľady na tradičnú plodinu
autori: Faragó Juraj, Urgeová Eva
rozsah: 183 strán
formát: B5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-518-8
cena: 10,00 €

General Chemistry
autor: Boča Roman
rozsah: 252 strán
formát: B5
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-572-0077-2
cena: 4,30 €

Inovácia cereálnych potravín pre účely prevencie obezity
autori: Duchoňová Lenka, Šturdík Ernest
rozsah: 126 strán
formát: B5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-493-8
cena: 3,00 €

Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics 12/1, 2016
rozsah: 84 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISSN1336-9180
cena: 9,00 €

Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics 15/1, 2019
rozsah: 73 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISSN1336-9180
cena: 6,00 €

Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics 15/2, 2019
rozsah: 73 strán
formát: A5
rok vydania: 2019
ISSN 1336-9180
cena: 6,00 €

Laboratórne cvičenia z anorganickej chémie - 3. vydanie
autori: Herchel Radovan, Vranovičová Beáta
rozsah: 62 strán
formát: A4
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-823-3
cena: 1,20 €

Laboratórne cvičenie z analytickej chémie
autori: Mrázová Viera, Maliarová Mária
rozsah: 136 strán
formát : A4
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-354-2
cena: 2,00 €

Laboratórne cvičenie z metód fyzikálnej chémie
autor: Rábara Ladislav
rozsah: 107 strán
formát: A4
rok vydania: 2013:
ISBN 978-80-8105-447-1
cena: 3,10 €

Laboratórne cvičenia z mikrobiológie prostredia
autori: Faragóová Natália a kol.
rozsah: 156 strán
formát: A4
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-562-1
cena: 2,00 €

Laboratórne cvičenia z molekulárnej biológie
autori: Godány Andrej, Faragó Juraj, Horváthová Viera, Timko Jozef
rozsah: 68 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-411-2
cena: 4,60 €

Laboratórne cvičenia z organickej chémie - 2. vydanie
autori: Gašparová Renáta, Ďurčeková Tatiana
rozsah: 118 strán
formát: A4
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-364-1
cena: 2,70 €

Laboratórne cvičenia zo všeobecnej chémie - 4. vydanie
autor: Vranovičová Beáta
rozsah: 77 strán
formát: A4
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0024-6
cena: 0,70 €

Malý lexikón fyziky
autor: Zámečník Jozef
rozsah: 78 strán
formát: A5
rok vydania: 2007
ISBN 978-80-89220-58-8
cena: 3,80 €

Matematická analýza 2
autor: Ďurikovič Vladimír, Ďurikovič Dominik
rozsah: 197 strán
formát: B5
rok vydania: 2006
ISBN 80-89220-47-9
cena: 5,20 €

Matematická analýza 3
autor: Ďurikovič Vladimír, Ďurikovič Roman
rozsah: 278 strán
formát: B5
rok vydania:2008
ISBN 978-80-89220-83-0
cena: 11,50 €

Matematické základy informatiky
autor: Kvasnička Vladimír, Dirgová Luptáková Iveta
rozsah: 226 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0017-8
cena: 4,20 €

Mikrobiológia – návody na laboratórne cvičenia
autori: Horváthová Viera, Šturdík Ernest
rozsah: 116 strán
formát: A4
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-344-3
cena: 9,70 €

Model morfologickej databázy slovenčiny – počítačové spracovanie jazyka
autor: Kostolanský Eduard
rozsah 188 strán
formát: A4
rok vydania: 2004
ISBN 80-89034-70-5
cena: 4,80 €

Nova Biotechnologica et Chimica 15/1, 2016
rozsah: 118 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISSN 1338-6905
cena: 6,00 €

Numerická matematika pre informatika
autori: Ďurikovič Roman,  Ďurikovič Vladimír
rozsah: 160 strán
formát: B5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-271-2
cena: 4,80 €

Organická chémia I.
autori: Gašparová Renáta, Krutošíková Alžbeta, Milata Viktor
rozsah: 418 strán
formát: B5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-714-4
cena: 9,50 €

Organická chémia II.
autori: Gašparová Renáta, Krutošíková Alžbeta, Milata Viktor
rozsah: 368 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8108-762-5
cena: 9,20 €

Organická chémia - seminárne cvičenie I.
autor: Tokárová Zita
rozsah: 146 strán
formát: A4
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-856-1
cena: 1,50 €

Príklady a úlohy zo všeobecnej chémie I. - 3. vydanie
autori: Antalík Jozef, Ulický Ladislav,  Vranovičová Beáta
rozsah: 148 strán
formát: A4
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105704-5
cena: 2,40 €

Príklady a úlohy zo všeobecnej chémie II.
autori: Valigura Dušan, Vranovičová Beáta
rozsah: 70 strán
formát: A4
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-895-0
cena: 1,30 €

Programovanie I. - 2. vydanie
autor: Borsuk Ján
rozsah: 112 strán
formát: A4
rok vydania: 2009
ISBN 978-80-8105-148-7
cena: 4,10 €

Programovanie II. - 2. vydanie
autor: Borsuk Ján
rozsah: 115 strán
formát: A4
rok vydania: 2009
ISBN 978-80-8105-147-0
cena: 4,60 €

Syntetická biológia baktériofágových peptidoglykán-hydroláz
autori: Oravkinová Michaela, Šramková Zuzana, Godány AAndrej, Vidová Barbora
rozsah: 88 strán
formát: A4
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8105-992-6
cena: 6,60 €

Syntéza prírodných látok - 2. vydanie
autor: Gašparová Renáta
rozsah: 144 strán
formát: A4
rok vydania: 2010
ISBN 978-80-8105-155-5
cena: 12,80 €

Úvod do logiky pre informatikov
autor: Dirgová Luptáková Iveta, Kvasnička Vladimír
rozsah: 221 strán
formát: B5
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-888-2
cena: 3,50 €

Všeobecná chémia - 3. vydanie
autor: Boča Roman
rozsah: 246 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-522-5
cena: 4,70 €

Vybrané kapitoly z toxikológie a ekotoxikológie
autori: Miklovič  Jozef, Horník Miroslav
rozsah: 233 strán
formát: A4
rok vydania 2014
ISBN 978-80-8105-543-0
cena: 3,40 €

Všeobecná chémia. Príklady a úlohy. Seminárne cvičenie
autor: Boča Roman
rozsah: 90 strán
formát: A4
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0025-3
cena: 1,00 €

Zhodnotenie kukuričnej biomasy na výrobu bioetanolu
autori: Horváthová Viera,  Gago František, Ondáš Vladimír,  Šturdík Ernest
rozsah: 122 strán
formát: B5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-399-3
cena: 9,60 €