Ponuka publikácií Fakulty sociálnych vied

Dejiny politického myslenia v 19. storočí
autor: Blaha Ľuboš
rozsah: 260 strán
formát: B5
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-833-2
cena: 7,60 €

Európsky sociálny model
autor: Blaha Ľuboš
rozsah: 198 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-776-2
cena: 6,30 €

Ľudia bez domova v kontexte sociálnej inklúzie v podmienkach Slovenskej republiky
autor: Machyniaková Lenka
rozsah: 103 strán
formát: A5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0035-2
cena: 3,70 €

Metódy, prístupy a stratégie uplatňované v službách a sociálnom poradenstve
autor: Slovák Peter
rozsah: 148 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-774-8
cena: 5,40 €

Politické líderstvo
autori: Mihálik Jaroslav, Vrábel Martin
rozsah: 152 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-806-6
cena: 6,20 €

Slovak Journal of Public Policy and Public Administration 6/2, 2019
rozsah: 149 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISSN 1339-5637
cena: 2,50 €

Slovak Journal of Public Policy and Public Administration 6/1, 2019
rozsah: 73 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISSN 1339-5637
cena: 2,50 €

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov
autori: Lukáč Michal, Mihálik Jaroslav
rozsah: 318 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-826-4
cena: 10,60 €

Terorizmus ako globálna hrozba
autor: Klavec Jozef
rozsah: 144 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-616-1
cena: 3,40 €

Úvod do sociológie mládeže
autor: Macháček Ladislav
rozsah: 181 strán
formát: B5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-259-0
cena: 4,00 €

Verejná mienka - história, teória, výskum - 2. vydanie
autori: Čukan Karol, Šrámek Ľudovít
rozsah: 180 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-688-8
cena: 3,90 €