Ponuka publikácií Filozofickej fakulty

Uvedené ceny platia pre študentov a zamestnancov UCM. Pre verejnosť je cena každej publikácie o 10 % vyššia kvôli pripočítaniu DPH.

A stylistics approach to canon breaking texts
autori: Sousa Alcina, Cíbiková Ingrid
rozsah: 196 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-800-4
cena: 6,80 €

Alexander Veľký v prameňoch. Itinerarium Alexandri
autor: Habaj Michal
rozsah: 218 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-593-5
cena: 5,80 €

Antika v európskych kultúrnych dejinách (Recepcia antiky v nemeckej literatúre v 18. storočí)
autor: Habaj Michal
rozsah: 208 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-357-3
cena: 6,20 €

Astronautka Astrid a jej úbohá mačka
autor: Rozemberg Andrej
rozsah: 139 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-83-7490-885-6
cena: 3,30 €

Ázia – tradícia a kultúra
Ed.: Deák Dušan, Hubina Miloš, Slobodník Martin
rozsah: 187 strán
formát: B5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-241-5
cena: 6,50€

Belo III. a uhorsko-byzantské vzťahy
autori: Schneider Filip
rozsah: 114 strán
formát: A5
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-572-0076-5
cena: 1,10 €

Bioetické výzvy pre filozofiu
editori: Sýkora Peter, Balák René
rozsah: 208 strán
formát: A5
rok vydania: 2008
ISBN 978-80-8105-075-6
cena: 4,80 €

Čítanka vybraných textov z rímskej filozofie
autor: Fraňo, Peter
rozsah: 112 strán
formát: A5
rok vydania: 2021
ISBN 978-80-572-0168-7
cena: 1,80 €

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave 1938-1950
autor: Haladová Silvia
rozsah: 172 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-791-5
cena: 5,30 €

Emocionálna inteligencia a tvorivosť učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese
autorky:  Baranovská Andrea, Doktorová Dominika
rozsah: 174 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-821-9
cena: 8,00 €

English Idioms - Theory and Applications
autor: Kvetko Pavol
rozsah: 210 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-660-4
cena: 4,40 €

English Lexicology in Theory and Practice (4. vydanie)
autor: Kvetko Pavol
rozsah: 204 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-639-0
cena: 4,00 €

English Phraseology in Practice
autor: Kvetko Pavol
rozsah: 149 strán
formát: B5
rok vydania: 2019
ISBN 978-80-572-0012-3
cena: 4,60 €

Ethnologia Europae Centralis 12/2015
Ed.: Slobodová Nováková Katarína
rozsah: 276 strán
rok vydania: 2016
formát: B5
ISBN 978-80-8105-771-7
ISSN 1210-1109
cena: 9,70 €

Ethnologia Europae Centralis 13/2016
Ed.: Slobodová Nováková Katarína
rozsah: 175 strán
rok vydania: 2016
formát: B5
ISBN 978-80-8105-853-0
ISSN 1210-1109
cena: 3,30 €

Ethnologia Europae Centralis 14/2017
autori: Součková Tatiana, Svobodová Nováková Katarína, Priečko, Martin
rozsah: 158 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
ISBN
ISBN
cena: 5,00 €

Etnicita a jazyk. Teorie, praxe, trendy: čítanka textů
autor: Šatava Leoš
rozsah: 110 strán
formát: B5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-263-0517-0
cena: 6,00 €

Exogenéza a endogenéza spisovnej ruštiny
autor: Šima Pavel
rozsah: 101 strán
formát: A5
rok vydania: 2007
ISBN 987-80-89220-56-4
cena: 2,90 €

Glottotheory 1/1, July 2008 International Journal of Theoretical Linguistics
ed.: Nemcová Emília
rozsah: 125 strán
formát: B5
rok vydania: 2008
ISSN 1337-7892
cena: 6,80 €

Glottotheory 2/1, July 2009 International Journal of Theoretical Linguistics
ed. Nemcová Emília
rozsah: 144 strán
formát: B5
rok vydania: 2009
ISSN 1337-7892
cena: 12,70 €

Glottotheory 2/2, December 2009 International Journal of Theoretical Linguistics
ed. Nemcová Emíia
rozsah: 115 strán
formát: B5
rok vydania: 2010
ISSN 1337-7892
cena: 7,90 €

Glottotheory 3/1, July 2010 International Journal of Theoretical Linguistics
ed. Nemcová Emília
rozsah: 113 strán
formát: B5
rok vydania: 2010
ISSN 1337-7892
cena: 8,00 €

Gregoriánska reforma. Zavádzanie gregoriánskeho kalendára v mestách na Slovensku
autor: Zdarileková Silvia
rozsah: 199 strán
formát: B5
rok vydania: 2009
ISBN 978-80-8105-142-5
cena: 10,00 €

Historical comparative aspectsof the english and spanish religious vocabulary
autor: Hornáčková-Klapicová Edita
rozsah: 164 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-612-3
cena: 5,30 €

Identita a jazyk dvoch hlavných zložiek novozélandskej spoločnosti: Maori a Pakeha
autor: Kollárová Ľubica
rozsah: 184 strán
formát:
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-263-0366-4
cena: 8,30 €

Indickí svätci medzi minulosťou a prítomnosťou
autor: Deák Dušan
rozsah: 241 strán
formát: A5
rok vydania: 2010
ISBN 978-80-8105-170-8
cena: 4,70 €

Inojazyčné výrazy v slovenčine
autor: Kumorová Zdenka
rozsah: 126 strán
formát: A5
roka vydania 2016
ISBN 978-80-8105-820-2
cena: 5,40 €

Introducing the Language of Media
autor: Byessonova Oľga
rozsah: 106 strán
formát: A5
rok vydania 2019
ISBN 978-80-572-0030-7
cena: 4,00 €

Kapitoly z etnickej histórie Trnavy
autor: Bocánová Martina
rozsah: 189 strán
formát: A5
rok vydania 2012
ISBN 978-80-263-0349-7
cena: 7,10 €

Kapitoly z tanatológie
autori: Démuthová Slávka, Tkáčik Ladislav
rozsah: 152 strán
formát : (170x230)
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-530-0
cena: 5,30 €

Kultúra a náboženstvo Austrálie a Oceánie
autori: Bucková Martina, Krupa Viktor
rozsah: 137 strán
formát: A4
rok vydania: 2009
ISBN 978-80-8105-146-3
cena: 8,80 €

K vybraným problémom dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia
autorka: Krnová Kristína
rozsah: 158 strán
formát: B5
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-849-3
cena: 1,50 €

Le francais dans le commerce - optique marketing
autor: Chebeň Juraj
rozsah: 93 strán
formát: B5
rok vydania: 2008
ISBN 978-80-8105-045-9
cena: 6,60 €

Latinčina pre historikov  (3. prepracované vydanie)
autor: Juričková Eva
rozsah: 124 strán
formát: A4
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-452-5
cena: 1,70 €

Nové historické rozhľady 2/1/2012
rozsah: 126 strán
formát: B5
rok vydania: 2012
ISSN 1338-4813
cena: 7,00 €

Nové historické rozhľady 4/1/2014
rozsah: 118 strán
formát: B5
rok vydania: 2014
ISSN 1338-4813
cena:  7,80 €

Nové historické rozhľady 4/2/2014
rozsah: 80 strán
formát: B5
rok vydania: 2014
ISSN 1338-4813
cena:  5,40 €

Nové historické rozhľady 6/1/2016
rozsah: 106 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISSN 1338-4813
cena: 6,30 €

Oceán štedrosti. Učenie o dare v klasickej indickej literatúre a filozofii
autor: Rozemberg Andrej
rozsah: 128 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-83-7490-529-9
cena: 3,00

Osobnosti slovenského literárneho života na prelome 18. a 19. storočia v portrétoch
autori: Konečný Miloslav, Rišková Lenka
rozsah: 116 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-442-6
cena: 3,00 €

Osobnosti slovenského literárneho života na prelome 18. a 19. storočia II
autori: Rišková Lenka, Konečný Miloslav
rozsah: 124 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-524-9
cena: 5,60 €

Pedagogica actualis II
Ed. Sirotová Mariana, Frýdková Eva
rozsah: 174 strán
formát: A5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-224-8
cena: 4,00 €

Pedagogica actualis III
Ed.: Danek Ján
rozsah: 268 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-373-3
cena: 7,60 €

Pedagogica actualis IV
Ed.: Sirotová Mariana
rozsah: 190 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-448-8
cena: 6,40 €

Pedagogica actualis VI
Ed.: Danek Ján, Droščák Martin
rozsah: 436 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-552-2
cena: 9,00 €

Pedagogica actualis VII
Ed.: Danek Ján, Droščák Martin
rozsah: 424 strán
formát :A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-709-0
cena: 11,00 €

Pedagogica actualis VIII
Ed.: Sirotová Mariana
rozsah: 242 strán
formát: A5
rok vydani: 2016
ISBN 978-80-8105-788-5
cena: 7,20 €

Pedagogica actualis IX
Ed.: Frýdková Eva, Lobotková Alžbeta
rozsah: 294 strán
formát: A5
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-848-6
cena: 8,00 €

Pedagogica actualis X
autor: Sirotová Mariana
rozsah: 266 strán
formát: A5
rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8105-931-5
cena: 8,00 €

Pedagogica actualis XI
autori: Sirotová Mariana, Michvocíková Veronika
rozsah: 378 strán
formát: A5
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-572-0045-1
cena: 11,00 €

Pedagogická komunikácia
autor: Danek Ján
rozsah: 97 strán
formát: A5
rok vydania: 2009
ISBN 978-80-8105-128-9
cena: 2,60 €

Podoby ironického módu II
autor: Petríková Daniela
rozsah: 128 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-638-3
cena: 3,00 €

Poetika epigramov Konštantína Halapiho (K výskumu latinskej barokovej epigramatiky)
autor: Konečný Miloslav
rozsah: 128 strán
formát: A5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-226-2
cena: 3,60 €

Postavy v drámach Arthura Millera a ich interpretácia v slovenských inscenáciách
autor: Kufelová Beatrica
rozsah: 163 strán
formát: A5
rok vydania: 2008
ISBN 978-80-8105-078-7
cena: 4,40 €

Postoje adoslescentov na Slovensku k manželskému a nemanželskému spolužitiu
autor: Ruttmarová Gabriela
rozsah: 120 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-624-6
cena 5,20 €

Pozitívne a negatívne aspekty prepojenia práce a rodiny
autor: Václaviková Ivana
rozsah: 146 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-724-3
cena: 4,40 €

Pramene a križovatky
Ed.: Nemcová Emília, Pospíšil Ivo
rozsah: 208 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-345-0
cena: 5,40 €

Preposition in Theory and Practice
autori: Hudcovičová Mariana
rozsah: 116 strán
formát: A5
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-572-0057-4
cena: 5,30 €

Prevencia kriminality detí a mládeže
autor: Danek Ján a kol.
rozsah: 279 strán
formát: A5
rok vydania: 2007
ISBN 978-80-89220-94-6
cena: 8,00 €

Príležitosti príležitostnej poézie
Ed.: Kamenčík Marián
rozsah: 104 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-460-0
cena: 2,80 €

Profily slovenských jazykovedcov 20. storočia
autor: Kačala Ján
rozsah: 202 strán
formát: A5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-227-9
cena: 4,00 €

Psychoteritoriálne správanie v kontexte osobnosti
autori: Baranovská Andrea, Doktorová Dominika
rozsah: 190 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-750-2
cena: 5,80 €

Raná skúsenosť jedinca v kontexte životnej spokojnosti a psychologickej pohody
autor: Hubinská Jana
rozsah: 178 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-761-8
cena: 6,00 €

Reflexe enviromentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie
autor: Jemelka Petr
rozsah: 245strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-7007-459-6
cena: 7,00 €

Ruština pre cestovný ruch
autori: Gajarský Lukáš, Grigorjanová Tatiana, Korina Natália
rozsah: 144 strán
formát: A5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-247-7
cena: 4,60 €

Sémantická štruktúra slovenskej vety
autor: Tibenská Eva
rozsah: 297 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-343-6
cena: 6,00 €

Situačno-motivačné faktory alkoholového správania: Koncept - meranie - overovanie
autor: Rojková Zuzana
rozsah: 104 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-801-1
cena: 6,00 €

Situačno-motivačné faktory alkoholového správania : Metodológia merania a aplikácia v praxi
autori: Rojková Zuzana, Vavrová Marta
rozsah: 97 strán
formát: A5
rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-887-5
cena: 5,70 €

Skúmanie úloh s komunikatívnym predpokladom metódou krivky komunikatívnosti
autor: Bírová Jana
rozsah: 98 strán
formát: A5
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-572-0050-5
cena: 4,40 €

Slovenčina v zrkadle vnútorných a vonkajších vzťahov
autor: Tibenská Eva
rozsah: 152 strán
rok vydania: 2013
ISBN 978-953-175-456-9
cena: 2,30 €

Slovenská literatúra 9. – 18. storočia
autor: Tkáčiková Eva
rozsah: 340 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-263-0326-8
cena: 4,40 € 

Slovensko-anglicko-španielsko-taliansky obrázkový slovník
autori: Klapicová-Hornáčková Edita, Laudani Daniela
rozsah: 126 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-542-3
cena: 11,00 €

Slovenský jazyk v súčasnej komunikácii I. Zvuková rovina spisovného jazyka s cvičeniami spisovnej výslovnosti  (2.vydanie)
autor: Tvrdoň Emil
rozsah: 140 strán
formát: A5
rok vydania: 2006
ISBN 80-89220-45-2
cena: 1,50 €

Sondy do vybraných textov slovenskej literatúry 20. storočia
autor: Vlnka Jaroslav
rozsah: 118 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-613-0
cena: 3,80 €

Spravodlivosť ako problém sociálnej filozofie
autor: Palovičová Zuzana
rozsah: 116 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-609-3
cena: 3,30 €

Sprechen, argumentieren, diskutieren
autori: Kozmová Ružena, Drinková Daniela 
rozsah: 196 strán
formát: A5
rok vydania: 2005
ISBN 80-89220-03-7
cena: 5,30 €

Srovnávací studie (Komparatistika, slavistika, rusistika a česko-slovenské souvislosti)
autor: Pospíšil Ivo
rozsah: 262 strán
formát: A5
rok vydania: 2008
ISBN 978-80-8105-060-2
cena: 6,10 €

Staršia slovenská literatúra (texty a osobnosti)
autor: Tkáčiková Eva
rozsah: 212 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
ISBN 978-80-8105-513-3
cena: 5,50 €

Sultán Saladin očami latinských a arabských kronikárov
autor: Labuda Lukáš
rozsah: 98 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-737-3
cena: 4,00 €

Systém obraznosti a umelecký model sveta v lyrike F. I. Ťutčeva a A. A. Feta
autor: Grominová Andrea
rozsah: 138 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-684-0
cena: 4,10 €

Školský psychológ a najčastejšie sa vyskytujúce poruchy u detí vo výchovno-vzdelávacom procese 1. diel
autori: Baranovská Andrea, Mičková Zuzana
rozsah: 174 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 987-80-8105-743-4
cena: 8,80 €

Štatistika prakticky (nielen) v záverečných prácach
autori: Rojková Zuzana, Vavrová Marta
Rozsah: 116 strán
formát: B5
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-572-0044-4
cena: 3,80 €

Štyria majstri (Alfonz Bednár, Ladislav Ťažký, Ladislav Ballek, Stanislav Rakús)
autor: Krnová Kristína
rozsah: 168 strán
formát: A5
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-8105-549-2
cena: 10,20 €

Téma migrácie ako nástroj prokremeľskej propagandy na Slovensku
autori: Ižák Štefan
rozsah: 190 strán
formát: A5
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-572-0081-9
cena: 1,70 €

The Representation of War in Nineteenth – Century American Novels
autor: Pecina Jozef
rozsah: 116 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-731-1
cena: 3,60 €

Trnavský kraj genius loci
autor: Vencálek Jaroslav
rozsah: 183 strán
formát: B5
rok vydania: 2012
ISBN 978-80-8105-423-5
cena: 4,00 €

Umenie slova. Jazyk, písmo ľudová slovesnosť a zrod literatúr v krajinách subsaharskej Afriky
autor: Pawliková-Vilhanová Viera
rozsah: 169 strán
formát: A5
rok vydania: 2008
ISBN 978-80-8105-061-9
cena: 5,40 €

Úvod do axiologie
autor: Jemelka Petr
rozsah: 78 strán
formát: A5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-268-2
cena: 2,60 €

Úvod do environmentální problematiky
autor: Jemelka Petr
rozsah: 95 strán
formát: A5
rok vydania: 2008
ISBN 978-80-8105-049-7
cena: 3,00 €

Úvod do interpretácie naratívnych textov
autori: Žiak, Peter
rozsah: 100 strán
formát: A5
rok vydania: 2022
ISBN 978-80-572-0259-2
cena: 1,00 €

Veta v slovenčine a jej vlastnosti
autori: Gregorík Peter
rozsah: 98 strán
formát: B5
rok vydania: 2020
ISBN 978-80-572-0082-6
cena: 1,40 €

Virtuálne produkty v múzeu I. Využite na príklade hradu Slanec
autori: Župčán Ladislav, Župčánová Martina
rozsah: 248 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-80-8105-599-7
cena: 12,70 €

Vyučovacie metódy v práci vysokoškolského učiteľa
autor: Sirotová Mariana
rozsah: 176 strán
formát: A5
rok vydania: 2010
ISBN 978-80-8105-201-9
cena: 2,90 €

Vývin literárnovedného myslenia na Slovensku
autor: Kamenčík Marián
rozsah: 162 strán
formát: B5
rok vydania: 2011
ISBN 978-80-8105-214-9
cena: 3,70 €

Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí
autor: Sokolovič Peter a kol.
rozsah: 356 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-792-2
cena: 9,50 €

Život človeka v rukách človeka
autor: Balák René
rozsah: 231 strán
formát: A5
rok vydania: 2012
ISBN 978-83-74-90-524-4
cena: 5,50 €

Život človeka v rukách človeka 2
autor: Balák René
rozsah: 236 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
ISBN 978-83-7490-668-5
cena: 5,50 €