Postup pri prideľovaní ubytovania

Oznam pre študentov UCM, ktorým bol pridelený internát - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava