POSTUP V PRÍPADE POTVRDENÉHO OCHORENIA COVID ALEBO NÁSTUPU DO DOMÁCEJ KARANTÉNY

Potvrdené ochorenie na COVID-19 a karanténa

Študent, ktorý má potvrdené ochorenie na COVID-19, je povinný vyplniť krátky formulár  a tak nahlásiť všetky osoby s ktorými bol v priamom kontakte na pôde UCM. Neočkovaní študenti, s ktorým bol v kontakte, ostávajú v karanténe. Pri dĺžke karantény vychádzajú z nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

⇒Link na formulár  V PRÍPADE POZITIVITY NA COVID

⇒Link na formulár NAHLÁSENIE NÁSTUPU DO DOMÁCEJ KARANTÉNY
Ak ste boli v blízkom kontakte s COVID pozitívnym mimo školy a nastupujete do domácej karantény, vyplňte tento formulár. Je to informácia pre pedagóga, aby vedel, koľkí študenti sú v domácej karanténe.

Viac informácií a usmernenia ohľadom ochorenia COVID 19 na UCM nájdete TU.