Posturomed 202

Je liečebný prístroj, ktorý sa skladá z nestabilnej štvorcovej nášľapnej plochy s dvoma brzdami a z rámu, ktorého sa pacient môže pridržať pri strate stability. Akonáhle pacient vstúpi na labilnú plochu Posturomedu, plocha sa vychyľuje tým viac, čím je postoj pacienta nestabilnejší. Labilita nášľapnej plochy sa reguluje brzdnými systémami. Dosiahnutie kvalitnej koordinácie všetkých svalových skupín, ktoré zaisťujú stabilitu v stoji a balanciu. Následne sa zlepšuje stabilita kĺbov, funkčné poruchy držania tela. Zlepšujú sa aj stavy po operáciách kĺbov a chrbtice, ktoré sú sprevádzané funkčné nestabilitou.