Prečo íst študovať na IM

Inštitút manažmentu je tá správna voľby pre tých, ktorí sa chcú stať manažérom a nemať núdzu o pracovné ponuky. 

Študijné programy Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve v takomto zložení neponúka žiadna iná vysoká škola na Slovensku a okrem toho:

 • získaš vzdelanie priamo od odborníkov z praxe,
 • môžeš absolvovať platenú bakalársku prax v nami zazmluvnených zariadeniach,
 • pošleme ťa aj do zahraničia a
 • umožníme ti urobiť si počas štúdia certifikáty, ktoré budeš potrebovať pri nástupe do zamestnania.

Manažment v turizme a hotelierstve

Študijný program Manažment v turizme a hotelierstve poskytuje absolventom možnosť širokého uplatnenia nielen v oblasti cestovného ruchu, ale na manažérskych pozíciách aj v iných spoločnostiach a organizáciách. Už počas štúdia môžu študenti cestovať a spoznávať nové kultúry v rámci ERASMUS programov alebo zbierať praktické skúsenosti v zazmluvnených inštitúciách cestovného ruchu, či iných organizáciách podľa svojho výberu.

V rámci štúdia sa študenti nielen dozvedia ako riadiť chod podnikov v oblasti turizmu, akým spôsobom ich možno rozvíjať, ako viesť zamestnancov turistických atraktivít k angažovanému prístupu v práci, či ako vytvoriť a rozvinúť nápad, ale taktiež získajú vedomosti a praktické zručnosti z hľadiska zavádzania vlastných projektov do života a overia si, či ich nápad má význam, dokáže ožiť a byť úspešným v praxi cestovného ruchu. Doteraz študenti IM UCM v Trnave už realizovali množstvo projektov, a to napr. Swap oblečenia v Baterkárni, Swap kníh v Podivnom Barónovi v Púchove, Coffee stop, Cestovateľská beseda, TOP exkurzia v Hoteli pod Lipou a mnohé ďalšie.

Prostredníctvom prakticky orientovanej výučby tak budú vedieť odpovedať aj na tieto otázky:

 • Je mnou zostavený tím natoľko dobrý, že s ním dokážem uskutočniť navrhovaný projekt?
 • Viem získať materiálnu, finančnú ako aj participačnú podporu od stakeholderov projektu?
 • Je mnou navrhovaný projekt rentabilný a udržateľný? Dokáže naplniť plánovaný cieľ?

Zároveň tak študenti získajú odpoveď aj na najdôležitejšiu otázku:

 • Baví a napĺňa ma táto práca natoľko, aby som sa jej venoval/a vo svojej profesionálnej kariére?

Študijný program Manažment v turizme a hotelierstve napomáha naplniť Strategický zámer rozvoja cestovného ruchu na Slovensku zabezpečením kvalifikovaných manažérov v tejto oblasti.

Uplatnenie absolventov v praxi

Absolvent 1. stupňa študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve:

 • môže kvalifikovane a komplexne riadiť chod a rozvoj podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu,
 • vie pracovať na strednej úrovni riadenia vo verejnej a štátnej správe na odboroch a referátoch cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických a informačných centrách, v regionálnych rozvojových agentúrach,
 • je schopný samostatne v danej oblasti podnikať.