PREDAJ publikácií pre kníhkupectvá a verejnosť

Absolvent marketingovej komunikácie na ceste do reklamnej agentúry, autori: Danechová, Z. - Kusá, A., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-775-5, rozsah: 106 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 33,00 €

Aktuálne otázky teórie a praxe rozhlasovej žurnalistiky v ére internetu, autor: Višňovský, J., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-742-7, rozsah: 350 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 22,00 €

Alexander Veľký v prameňoch. Itinerarium Alexandri, autor: Habaj, M., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-593-5, rozsah: 218 strán, formát: A5, rok vydania: 2014, cena: 12,10 €

Astronautka Astrid a jej úbohá mačka, autor: Rozemberg, A., vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce, ISBN 978-83-7490-885-6, rozsah: 139 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 6,60 €

Biofotonika: Compendium, autor: Marček Chorvátová, A., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-865-3, rozsah: 117 strán, formát: B5, rok vydania: 2017, cena: 19,00 €

Čo je s vašou kondíciou?, autori: Hrčka, J. - Haring, J., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-758-8, rozsah: 170 strán, formát: B5, rok vydania: 2016, cena: 9,90 €

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave 1938-1950, autor: Haladová, S., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-791-5, rozsah: 172 strán, formát: A5, rok vydania: 2016, cena: 11,00 €

Efektívnosť a bezpečnosť gridových prostredí, autor: Huraj, L. - Siládi, V., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-402-0, rozsah: 150 strán, formát: B5, rok vydania: 2012 (2. vydanie), cena: 8,80 €

English Idioms – Theory and Applications, autor: Kvetko, P., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-660-4, rozsah: 210 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 8,80 €

Formovanie obrazu inštitúcií sociálnej pomoci v médiách, autori: Wojciechovski, P. - Szyszka, M., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-987-2, rozsah: 238 strán, formát: B5, rok vydania: 2018, cena: 14,50 €

Historical comparative aspects of the english and spanish religious vocabulary, autor: Hornáčková Klapicová, E., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-612-3, rozsah: 164 strán, formát: A5, rok vydania: 2014, cena: 11,00 €

Chmeľ obyčajný - nové pohľady na tradičnú plodinu, autori: Faragó, J. - Ürgeová, E., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-518-8, rozsah: 183 strán, formát: B5, : tvrdá, rok vydania: 2014, cena: 20,90 €

Interakcia nástrojov marketingu vo vybraných oblastiach (autori: Matúš, J. – Matúšová Galera, J. )
Rozsah: 144 strán, formát: B5, rok vydania 2018, ISBN 978-80-8105-921-6, cena: 8,00 € --!>

Inojazyčné výrazy v slovenčine, autor: Kumorová Z ., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-820-2, rozsah: 126 strán, formát: A5, rok vydania: 2016, cena: 11,00 €

Inovácia cereálnych potravín pre účely prevencie obezity, autori: Duchoňová, - L., Šturdík, E., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-493-8, rozsah: 126 strán, formát: B5, rok vydania: 2013, cena: 6,60 €

Inovácie v slovenskej reklame, autori: Mendelová, D. - Zaušková, A., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-782-3, rozsah: 144 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 11,00 €

Komunikácia s médiami a v médiách, autor: Škvareninová, O., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-572-0035-1, rozsah: 124 strán, formát: A5, väzba: mäkká, rok vydania 2019, cena: 7,00 €

Ľudia bez domova v kontexte sociálnej inklúzie v podmienkach Slovenskej republiky, autor: Machyniaková, L., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-572-0035-2, rozsah: 102 strán, formát: A5, rok vydania 2019, cena: 7,00 €

Manažment, marketing, redigovanie vo vydavateľskej a redakčnej praxi. Periodická tlač, online médiá, autor: Pravdová, H., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-754-0, rozsah: 256 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 12,10 €

Marketingové postupy pomocou dolovania dát v metodológii SIX SIGMA, autor: Trnka, A., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-809-7, rozsah: 125 strán, formát: B5, rok vydania: 2016, cena: 17,60 €

Matematika I., autori: Trubenová, J. - Masárová, R. - Červeňanský, J., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-092-3,rozsah: 176 strán, formát: A4, rok vydania: 2010 (3. vydanie), cena: 14,30 €

Mediálna zábava v 21. storočí, autor: Radošinská, J., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-793-9, rozsah: 146 strán, formát: A5, rok vydania: 2016, cena: 9,90 €

Metódy, prístupy a stratégie uplatňované v sociálnych službách a poradenstve, autor: Slovák, P., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-774-8, rozsah: 148 strán, formát: B5, rok vydania: 2016, cena: 11,00 €

Organická chémia I, autori: Gašparová, R. - Krutošíková, A. - Milata, V., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-714-4, rozsah: 418 strán, formát: B5, rok vydania: 2015, cena: 19,80 €

Organická chémia II., autori: Gašparová, R. - Krutošíková, A. - Milata, V., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8108-762-5, rozsah: 368 strán, formát: B5, rok vydania: 2016, cena: 19,80 €

Podoby ironického módu II., autor: Petríková, D., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-638-3, rozsah: 128 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 6,60 €

Podoby ironického módu III, autor: Petríková, D., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-619-2, rozsah: 76 strán, formát: A5, rok vydania: 2014, cena: 5,50 €

Podpora predaja pri komunikácii s vybranými cieľovými skupinami, autor: Kollárová, D., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-618-5, rozsah: 110 strán, formát: A5, rok vydania: 2014, cena: 9,90 €

Policajná psychológia I. - Úvod, autori: Čech, J. a kol., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-415-0, rozsah: 500 strán, formát: B5, rok vydania: 2012, cena: 27,50 €

Policajná psychológia II. - Policajná služba, autori: Čech, J. a kol., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-416-7, rozsah: 380 strán, formát: B5, rok vydania: 2012, cena: 20,90 €

Policajná psychológia III. - Policajti, páchatelia, obete, autori: Čech, J. a kol., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-417-4, rozsah: 444 strán, formát: B5, rok vydania: 2012, cena: 24,20 €

Politické líderstvo, autori: Mihálik, J. - Vrábel, M., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-806-6, rozsah: 150 strán, formát: A5, rok vydania: 2016, cena: 13,20 €

Postoje adoslescentov na Slovensku k manželskému a nemanželskému spolužitiu, autor: Ruttmarová, G., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-624-6, rozsah: 120 strán, formát: A5, rok vydania: 2014, cena: 11,00 €

Pozitívne a negatívne aspekty prepojenia práce a rodiny, autor: Václaviková, I., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-724-3, rozsah: 146 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 8,80 €

Psychoteritoriálne správanie v kontexte osobnosti, autori: Baranovská, A. - Doktorová, D., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-750-2, rozsah: 190 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 12,10 €

Raná skúsenosť jedinca v kontexte životnej spokojnosti a psychologickej pohody, autor: Hubinská, J., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-761-8, rozsah: 178 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 12,10 €

Situačno-motivačné faktory alkoholového správania, autor: Rojková, Z., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-801-1, rozsah: 104 strán, formát: B5, rok vydania: 2016, cena: 12,10 €

Situačno-motivačné faktory alkoholového správania: Metodológia merania a aplikácia v praxi, autori: Rojková, Z.- Vavrová, M., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-4-887-5, rozsah: 97 strán, formát: B5, rok vydania: 2017, cena: 11,50 €

Slovensko - anglicko - španielsko - taliansky obrázkový slovník, autori: Hornáčková-Klapicová, E. - Laudani, D., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-542-3, rozsah: 126 strán, formát: A5, rok vydania 2014, cena: 21,00 €

Sondy do vybraných textov slovenskej literatúry 20. storočia, autor: Vlnka, J., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-613-0, rozsah: 118 strán, formát: A5, rok vydania: 2014, cena: 7,70 €

Špecifický segment marketingovej komunikácie - Seniori, autori: Slivka, M. - Pavlú, D., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-939-1, rozsah: 298 strán, formát: B5, rok vydania: 2018 cena: 16,50 €

Stav riešenia problematiky etiky v rôznych oblastiach marketingovej a masmediálnej komunikácie, autor: Matúšová, J., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-621-5, rozsah: 80 strán, formát: A5, rok vydania: 2014, cena: 7,70 €

Súčasná alternatívna religiozita na Slovensku, autori: Letavajová, S. a kol., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-577-5, rozsah: 188 strán, formát : A5, rok vydania 2014, cena: 12,10 €

Súčasné trendy rozvoja marketingovej komunikácie a ich interakcie, autor: Matúšová, J. G., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-642-0, rozsah: 124 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 9,90 €

Sultán Saladin očami latinských a arabských kronikárov, autor: Labuda, L., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-737-3, rozsah: 98 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 8,80 €

Syntetická biológia baktériofágových peptidoglykán-hydroláz, autori: Oravkinová, M. – Šramková, Z. - Godány, A. – Vidová, B., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-992-6, rozsah: 88 strán, formát: A4, rok vydania: 2019, cena: 6,60 €

Systém obraznosti a umelecký model sveta v lyrike F. I. Ťutčeva a A. A. Feta, autor: Grominová, A., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-684-0, rozsah: 138 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 8,80 €

Školský psychológ a najčastejšie sa vyskytujúce poruchy u detí vo výchovno-vzdelávacom procese (1. diel), autori: Baranovská, A. - Mičková, Z., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 987-80-8105-743-4, rozsah: 174 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 18,17 €

Štyria majstri (Alfonz Bednár, Ladislav Ťažký, Ladislav Ballek, Stanislav Rakús), autor: Krnová, K., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-549-2, rozsah: 168 strán, formát: A5, väzba: mäkká, rok vydania 2020, cena: 17,40 €

Teória a prax mediálnej výchovy (Mediálna výchova ako súčasť všeobecného školského vzdelávania), autor: Kačinová, V., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-763-2, rozsah: 254 strán, formát: A5, rok vydania 2016, ISBN 978-80-8105-763-2, cena: 18,70 €

Terorizmus ako globálna hrozba, autor: Klavec, J., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-616-1, rozsah: 144 strán, formát : A5, rok vydania: 2014, cena: 6,60 €

The Representation of War in Nineteenth - Century American Novels, autor: Pecina, J., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-731-1, rozsah: 116 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 7,70 €

Úvod do filozofie médií, autor: Gálik, S., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-269-9, rozsah: 87 strán, formát: A5, rok vydania: 2011, cena: 5,50 €

Úvod do sociológie mládeže, autor: Macháček, L., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-259-0, rozsah: 181 strán, formát: B5, rok vydania: 2011, cena: 7,70 €

Verejná mienka (história, teória, výskum), autori: Čukan, K. - Šrámek, Ľ., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-688-8, rozsah: 180 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, 2. vydanie, cena: 7,70 €

Virtuálne produkty v múzeu I. (Využite na príklade hradu Slanec), autori: Župčán, L. - Župčánová, M., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-599-7, rozsah: 248 strán, formát: A5, rok vydania: 2014, cena: 26,40 €

Všeobecná chémia, autor: Boča, R., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-522-5, rozsah: 246 strán, formát: A5, rok vydania: 2013 (3. vydanie), cena: 9,90 €

Všeobecné vyšetrovacie a diagnostické metódy vo fyzioterapii, autor: Beňačka, J., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-457-0, rozsah: 188 strán, formát: A4, rok vydania: 2013, cena: 6,60 €

Vybrané aspekty regionálneho marketingu, autor: Jánošová, D., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-746-5, rozsah: 114 strán, formát: A5, rok vydania: 2015, cena: 7,70 €

World of Advergaming (Digitálne hry ako nástroje reklamy), autor: Mago, Z., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-814-1, rozsah: 100 strán, formát: B5, rok vydania: 2016, cena: 13,20 €

Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí, autor: Sokolovič, P. a kol., vydavateľ: UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-792-2, rozsah: 356 strán, formát: A5, rok vydania: 2016, cena: 19,80 €