PREDAJ publikácií pre kníhkupectvá

Absolvent marketingovej komunikácie na ceste do reklamnej agentúry
autori: Danechová Zuzana, Kusá Alena
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-775-5
rozsah: 106 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 33,00 €
Anotácia

Aktuálne otázky teórie a praxe rozhlasovej žurnalistiky v ére internetu
autor: Višňovský Ján
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-742-7
rozsah: 350 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 22,00 €
Anotácia

Alexander Veľký v prameňoch. Itinerarium Alexandri
autor: Habaj Michal
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-593-5
rozsah: 218 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
cena: 12,10 €
Anotácia

Astronautka Astrid a jej úbohá mačka
autor: Rozemberg, Andrej
vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce
ISBN 978-83-7490-885-6
rozsah: 139 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 6,60 €
Anotácia

Biofotonika: Compendium
autor: Marček Chorvátová  Alžeta
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-865-3
rozsah: 117 strán
formát: B5
rok vydania 2017
cena: 19,00 €
Anotácia

Čo je s vašou kondíciou?
autori: Hrčka Jozef, Haring Jozef
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-758-8
rozsah: 170 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
cena: 9,90 €
Anotácia

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave 1938-1950
autor: Haladová Silvia
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-791-5
rozsah: 172 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
cena: 11,00 €
Anotácia

Efektívnosť a bezpečnosť gridových prostredí
autor: Huraj Ladislav, Siládi Vladimír
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-402-0
rozsah: 150 strán
formát: B5
rok vydania: 2012 (2. vydanie)
cena: 8,80 €
Anotácia

English Idioms – Theory and Applications
autor: Kvetko Pavol
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-660-4
rozsah: 210 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 8,80 €
Anotácia

Formovanie obrazu inštitúcií sociálnej pomoci v médiách
autori: Wojciechovski P. Lukasz, Szyszka Michal
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-987-2
rozsah: 238 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
cena: 14,50 €
Anotácia

Historical comparative aspects of the english and spanish religious vocabulary
autor: Hornáčková Klapicová Edita
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-612-3
rozsah: 164 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
cena: 11,00 €
Anotácia

Chmeľ obyčajný - nové pohľady na tradičnú plodinu
autori: Faragó Juraj, Ürgeová Eva
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-518-8
rozsah: 183 strán
formát: B5
rok vydania: 2014
cena: 20,90 €
Anotácia

Interakcia nástrojov marketingu vo vybraných oblastiach
autori: Matúš Jozef, Matúšová Galera Jana
rozsah: 144 strán
formát: B5
rok vydania 2018
ISBN 978-80-8105-921-6
cena: 8,00 €
Anotácia

Inojazyčné výrazy v slovenčine
autor: Kumorová Zdenka
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-820-2
rozsah: 126 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
cena: 11,00 €
Anotácia

Inovácia cereálnych potravín pre účely prevencie obezity
autori: Duchoňová Lenka,  Šturdík Ernest
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-493-8
rozsah: 126 strán
formát: B5
rok vydania: 2013
cena: 6,60 €
Anotácia

Inovácie v slovenskej reklame
autori: Mendelová Dáša, Zaušková Anna
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-782-3
rozsah: 144 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 11,00 €
Anotácia

Komunikácia s médiami a v médiách
autor: Škvareninová Oľga
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-572-0035-1
rozsah: 124 strán
formát: A5
väzba: mäkká
rok vydania 2020
cena: 7,00 €
Anotácia

Ľudia bez domova v kontexte sociálnej inklúzie v podmienkach Slovenskej republiky
autor: Machyniaková Lenka
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-572-0035-2
rozsah: 102 strán
formát: A5
rok vydania 2019
cena: 7,00 €
Anotácia

Manažment, marketing, redigovanie vo vydavateľskej a redakčnej praxi. Periodická tlač, online médiá
autor: Pravdová Hana
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-754-0
rozsah: 256 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 12,10 €
Anotácia

Marketingové postupy pomocou dolovania dát v metodológii SIX SIGMA
autor: Trnka Andrej
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-809-7
rozsah: 125 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
cena: 17,60 €
Anotácia

Mediálna zábava v 21. storočí
autor: Radošinská Jana
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-793-9
rozsah: 146 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
cena: 9,90 €
Anotácia

Metódy, prístupy a stratégie uplatňované v sociálnych službách a poradenstve
autor: Slovák Peter
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-774-8
rozsah: 148 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
cena: 11,00 €
Anotácia

Organická chémia I
autori: Gašparová Renáta, Krutošíková Alžbeta, Milata Viktor
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-714-4
rozsah: 418 strán
formát: B5
rok vydania: 2015
cena: 19,80 €
Anotácia

Organická chémia II
autori: Gašparová Renáta, Krutošíková Alžbeta, Milata Viktor
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8108-762-5
rozsah: 368 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
cena: 19,80 €
Anotácia

Podoby ironického módu II
autor: Petríková Daniela
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-638-3
rozsah: 128 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 6,60 €
Anotácia

Podoby ironického módu III
autor: Petríková Daniela
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-619-2
rozsah: 76 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
cena: 5,50 €
Anotácia

Podpora predaja pri komunikácii s vybranými cieľovými skupinami
autor: Kollárová Daniela
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-618-5
rozsah: 110 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
cena: 9,90 €
Anotácia

Politické líderstvo
autori: Mihálik Jaroslav, Vrábel Martin
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-806-6
rozsah: 150 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
cena: 13,20 €
Anotácia

Postoje adoslescentov na Slovensku k manželskému a nemanželskému spolužitiu
autor: Ruttmarová Gabriela
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-624-6
rozsah: 120 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
cena: 11,00 €
Anotácia

Pozitívne a negatívne aspekty prepojenia práce a rodiny
autor: Václaviková Ivana
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-724-3
rozsah: 146 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 8,80 €
Anotácia

Psychoteritoriálne správanie v kontexte osobnosti
autori: Baranovská Andrea, Doktorová  Dominika
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-750-2
rozsah: 190 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 12,10 €
Anotácia

Raná skúsenosť jedinca v kontexte životnej spokojnosti a psychologickej pohody
autor: Hubinská Jana
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-761-8
rozsah: 178 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 12,10 €
Anotácia

Rečová komunikácia
autor: Škvareninová Oľga
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-632-1
rozsah: 214 strán
formát: B5
rok vydania: 2014
cena: 12,10 €
Anotácia

Situačno-motivačné faktory alkoholového správania. Koncept - meranie - overovanie
autor: Rojková Zuzana
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-801-1
rozsah: 104 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
cena: 12,10 €
Anotácia

Situačno-motivačné faktory alkoholového správania: Metodológia merania a aplikácia v praxi
autori: Rojková Zuzana, Vavrová Marta
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-4-887-5
rozsah: 97 strán
formát: B5
rok vydania: 2017
cena: 11,50 €
Anotácia

Slovensko - anglicko - španielsko - taliansky obrázkový slovník
autori: Hornáčková-Klapicová Edita, Laudani Daniela
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-542-3
rozsah: 126 strán
formát: A5
rok vydania 2014
cena: 21,00 €
Anotácia

Sondy do vybraných textov slovenskej literatúry 20. storočia
autor: Vlnka Jaroslav
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-613-0
rozsah: 118 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
cena: 7,70 €
Anotácia

Špecifický segment marketingovej komunikácie - Seniori
autori: Slivka, Martin, Pavlú Dušan
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-939-1
rozsah: 298 strán
formát: B5
rok vydania: 2018
cena: 16,50 €
Anotácia

Stav riešenia problematiky etiky v rôznych oblastiach marketingovej a masmediálnej komunikácie
autor: Matúšová Galera Jana
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-621-5
rozsah: 80 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
cena: 7,70 €
Anotácia

Súčasné trendy rozvoja marketingovej komunikácie a ich interakcie
autor: Matúšová Galera Jana
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-642-0
rozsah: 124 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 9,90 €
Anotácia

Sultán Saladin očami latinských a arabských kronikárov
autor: Labuda Ladislav
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-737-3
rozsah: 98 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 8,80 €
Anotácia

Syntetická biológia baktériofágových peptidoglykán-hydroláz
autori: Oravkinová Michaela, Šramková Zuzana, Godány Andrej, Vidová Barbora
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-992-6
rozsah: 88 strán
formát: A4
rok vydania: 2019
cena: 6,60 €
Anotácia

Systém obraznosti a umelecký model sveta v lyrike F. I. Ťutčeva a A. A. Feta
autor: Grominová Andrea
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-684-0
rozsah: 138 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 8,80 €
Anotácia

Školský psychológ a najčastejšie sa vyskytujúce poruchy u detí vo výchovno-vzdelávacom procese (1. diel)
autori: Baranovská Andrea, Mičková Zuzana
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 987-80-8105-743-4
rozsah: 174 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 18,17 €
Anotácia

Štyria majstri (Alfonz Bednár, Ladislav Ťažký, Ladislav Ballek, Stanislav Rakús)
autor: Krnová Kristína
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-549-2
rozsah: 168 strán
formát: A5
väzba: mäkká
rok vydania 2020
cena: 17,40 €
Anotácia

Teória a prax mediálnej výchovy (Mediálna výchova ako súčasť všeobecného školského vzdelávania)
autor: Kačinová Viera
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-763-2
rozsah: 254 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-763-2
cena: 18,70 €
Anotácia

Terorizmus ako globálna hrozba
autor: Klavec Jozef
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-616-1
rozsah: 144 strán
formát : A5
rok vydania: 2014
cena: 6,60 €
Anotácia

The Representation of War in Nineteenth - Century American Novels
autor: Pecina Jozef
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-731-1
rozsah: 116 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 7,70 €
Anotácia

Úvod do filozofie médií
autor: Gálik Slavomír
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-269-9
rozsah: 87 strán
formát: A5
rok vydania: 2011
cena: 5,50 €
Anotácia

Úvod do sociológie mládeže
autor: Macháček Ladislav
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-259-0
rozsah: 181 strán
formát: B5
rok vydania: 2011
cena: 7,70 €
Anotácia

Verejná mienka (história, teória, výskum) 2. vydanie
autori: Čukan Karol, Šrámek, Ľudovít
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-688-8
rozsah: 180 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 7,70 €
Anotácia

Virtuálne produkty v múzeu I. (Využite na príklade hradu Slanec)
autori: Župčán Ladislav, Župčánová Martina
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-599-7
rozsah: 248 strán
formát: A5
rok vydania: 2014
cena: 26,40 €
Anotácia

Všeobecná chémia (3. vydanie)
autor: Boča Roman
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-522-5
rozsah: 246 strán
formát: A5
rok vydania: 2013
cena: 9,90 €
Anotácia

Všeobecné vyšetrovacie a diagnostické metódy vo fyzioterapii
autor: Beňačka Jozef
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-457-0
rozsah: 188 strán
formát: A4
rok vydania: 2013
cena: 6,60 €
Anotácia

Vybrané aspekty regionálneho marketingu
autor: Jánošová Denisa
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-746-5
rozsah: 114 strán
formát: A5
rok vydania: 2015
cena: 7,70 €
Anotácia

World of Advergaming (Digitálne hry ako nástroje reklamy)
autor: Mago Zdenko
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-814-1
rozsah: 100 strán
formát: B5
rok vydania: 2016
cena: 13,20 €
Anotácia

Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí
autor: Sokolovič Peter a kol.
vydavateľ: UCM v Trnave
ISBN 978-80-8105-792-2
rozsah: 356 strán
formát: A5
rok vydania: 2016
cena: 19,80 €
Anotácia