pattern

Preukaz denného študenta

Preukaz denného študenta UCM (akademický rok 2023/2024) - karta ISIC

V zmysle Zákona o vysokých školách a v súlade s Usmernením o štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta vydané rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. CD-2004-3048/6280-1:sekr. zo dňa 1. marca 2004 naša univerzita vydáva preukaz denného študenta ISIC vo forme bezkontaktnej čipovej karty v spolupráci s CKM SYTS.

Starý vizuál, ktorý je stále v platnosti:

   

 

Novší vizuál, ktorý sa vydávai od akademického roku 2015/2016:

V bielom páse je umiestnený čiarový kód ISIC licencie.
Ďalší používaný vizuál. Platnosť preukazu je uvedená v strede dolu.

 

Najnovší vizuál, ktorý sa používa od akademického roku 2019/2020:

       

 

Univerzitný preukaz študenta ISIC:  

Preukaz študenta UCM - slúži na identifikáciu študenta našej univerzity.
Medzinárodný preukaz študenta ISIC - jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí.
Má v sebe bezkontaktný čip typu Mifare Classic - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností univerzity. Od akad. roku 2011/2012 sa zavádzajú karty Mifare DesFire.
Od akademického roku 2017/2018 sa používa vizuál s predtlačenou platnosťou vpredu dolu.

Funkcionality:

• interné – v rámci UCM

 •  
  1. - na študijných oddeleniach
  2. - preukaz do univerzitnej knižnice
  3.  
  •  

• externé – mimo UCM

 1. - s preukazom nárok na štátom garantované zľavy v železničnej a autobusovej doprave
 2. - po aktivácii v kancelárii dopravného podniku ako elektronická peňaženka
 3. - vstup do iných univerzitných knižníc – knižničný pas
 4. - vo všetkých pobočkách FaxCopy
 5. - elektronická vstupenka - TicketPortál


Platnosť preukazu:

Platnosť preukazu ISIC študenta UCM je predtlačená na prednej strane preukazu (nové preukazy) alebo sa označí holografickou nálepkou na zadnej strane a jej platnosť je od 1.9.2023 do dňa 30.9.2024 alebo do dňa ukončenia štúdia, ktorýkoľvek z nich nastane skôr.