Pripravované konferencie

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY (FMK, 9. -  15. november 2020)
Miesto konania: Kino OKO, Trnava

MARKETING IDENTITY 2020 (FMK, 10. - 11. november 2020)
Miesto konania: Smolenický zámok, Smolenice

ŠVOAUK (FMK, 26. marca 2020)
Miesto konania:  Námestie J. Herdu 2, UCM v Trnave

QUO VADIS (FMK, 2. apríla 2020)
Miesto konania: Námestie J. Herdu 2. UCM v Trnave

MEGATRENDY A MÉDIÁ (FMK, 21. - 22. apríla 2020)
Miesto konania: Divadlo Jána Palárika v Trnave

Hľadanie indiánskej Ameriky 4 (FF, 10.-11.2. 2020 /Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM)

LOQUERE III (FF, interdisciplinárna medzikatedrová konferencia, 27. - 28. 4. 2020)

Kolokvium doktorandov (FF, máj 2020 /Katedra germanistiky FF)

Kondášove dni 2020 pri príležitosti nedožitých 90. narodenín prof. Kondáša (27. -  29.09.2019, Katedra psychológie FF UCM)
Miesto konania: Herľany

Moderný biodiskurz a stieranie hraníc (FF, medzinárodná vedecká konferencia, október 2020, Katedra filozofie a aplik. filozofie FF)

3. slovensko-česká historickogeografická konferencia „M. Bel a jeho súčasníci : Diela, texty a kontexty.“ (FF , 10.-11. 2020, /Katedra historických vied a stredoeur. štúdií FF)

Lingvistika a literatúra vo výskume slovenských anglistov. K životnému jubileu docenta Pavla Kvetka ( FF, 11. 11. 2020, Katedra anglistiky a amerikanistiky)

EDUCOM 2020 (FF, 3. december 2020, Katedra pedagogiky FF UCM)