PROJEKTY - Konkrétne realizované aktivity

V rámci implementácie projektu sa doposiaľ zrealizovalo:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie výmenníkovej stanice,
  • komplexná rekonštrukcia výmenníkovej stanice lokalizovanej v suterénnych priestoroch objektu na Nám J. Herdu,
  • obstaranie rôznorodých žiariviek a LED žiaroviek, ktoré sú kontinuálne inštalované vo všetkých priestoroch univerzity,
  • vypracovanie projektovej dokumentácie, obsahom ktorej je komplexná rekonštrukcia výťahov v objekte na Hajdóczyho ul.,
  • komplexná rekonštrukcia jedného z výťahov v budove na Hajdóczyho ul. 

(Zdroj: Odd.rozvoja UCM)