Prolongácia AR 2021/2022

Prolongácia a vydávanie nových preukazov sa koná od 2.9.2021 v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. vbudove UCM na Nám. J. Herdu 2 po celý september.“

Študenti, ktorí svoj preukaz študenta UCM dostali v minulom akademickom roku alebo ho už vlastnia dlhší čas, majú povinnosť predĺžiť platnosť svojho preukazu pre AR 2021/2022 prolongačnou známkou a elektronickou validáciou.

Študenti, ktorí dostanú nové preukazy si preukaz neprolongujú.


Postupnosť krokov
:

 • Študent musí mať zaplatený poplatok za prolongačnú známku (úhrada – výpis výsledkov štúdia, iba prevodom na účet internet bankingom alebo vkladom vo Vašej banke) - nie poštovou poukážkou:
   • Študenti dennej formy štúdia zaplatením poplatku 30 € -  výpis výsledkov štúdia, majú uhradenú prolongačnú známku (za prolongačnú známku sa už zvlášť neplatí).

 • Po nalepení známky je nutné vykonať elektronickú prolongáciu preukazu: 
   • Priložiť preukaz k univerzitnému terminálu - aktualizujú sa informácie na čipe. Je nutné skontrolovať správnosť údajov. 
   • Terminál je v hlavnej budove na Nám. J. Herdu 2 – na stene, kde začínajú schody na vyššie poschodia. 
   • Údaje na terminály sa aktualizujú okamžite po nalepení prolongačnej známky.
   • Študenti 2. ročníka magisterského štúdia a 3. ročníka bakalárskeho štúdia majú dopravu nastavenú do 30.6.2022 (študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí budú mať štátnice neskoršie - v auguste sa bude dátum predlžovať neskoršie - asi koncom mája až začiatkom júna 2022). Dotknutí študenti si budú musieť opäť aktivovať dopravnú časť preukazu.
   • Študentom predĺženého štúdia sa nastavuje platnosť dopravnej aplikácie do 30.9.2022. Ak do tohto termínu neskončia štúdium, tak musia požiadať o predĺženie dopravnej časti.
   • Bez elektronickej validácie je prolongácia nedokončená. Validáciu je možne vykonať aj na iných verejných termináloch.


Prolongačné známky pre študentov dennej formy

Známka ISIC 09/2022 predlžuje platnosť preukazu študenta UCM, obsahuje ISIC licenciu (zľavy u partnerov CKM SYTS - podrobnejšie na http://www.isic.sk) a štátom garantované zľavy na autobusovú a železničnú dopravu do veku 26 rokov v bakalárskom a magisterskom štúdiu.


Prolongačné známky pre študentov externej formy

Známka Externista 09/2022 predlžuje platnosť preukazu študenta UCM externej formy štúdia.