Propagácia univerzity a komunikačné prostriedky

V tejto sekcii budú umiestňované videá, prezentácie a vzory použiteľné pre propagáciu  univerzity zamestnancami (služobné cesty, návštevy univerzít a iných subjektov). Ďalšie fotografie, audio a video nahrávky sú umiestnené na hlavnej stránke vo Video a audio galérii a vo Foto galérii.