Psychologická podpora a poradenstvo

Psychologická podpora a poradenstvo

Práca, štúdium, rodina, osobný život - každý z nás môže občas mať pocit, že je toho na neho priveľa. Navyše, v aktuálnej situácii plnej neistoty a rôznych zmien, na ktoré sa musíme rýchlo adaptovať, čelíme ešte vyššiemu tlaku ako obvykle. Únava, stres, prežívanie úzkosti, intenzívny smútok a/alebo hnev, konflikty...to je len niekoľko možných dôsledkov.

Práve takéto situácie môže pomôcť zvládnuť školený odborník, či už osobne, na telefonickej linke alebo online. Prekonaním samého seba a požiadaním o pomoc a podporu možno predísť znásobeniu ťažkostí.
 
Univerzita má k dispozícii odborné pracovisko, v ktorom pôsobia skúsené zamestnankyne Filozofickej fakulty - psychologickú poradňu pre zamestnancov a študentov:

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA UCM PRE ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV

Psychologicko-poradenské činnosti aktuálne zabezpečujú tri psychologičky z Katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou.

Ak potrebujete psychologickú oporu pri aktuálnej krízovej situácii, poradenstvo pri zvládaní záťaže, či nasmerovanie pri riešení psychických problémov, kontaktujte mailom niektorú z kolegýň z Filozofickej fakulty:

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., slavka.demuthovajohn(zav.)doeucm.sk
Mgr. Ivana Václaviková, PhD., ivana.vaclavikovajohn(zav.)doeucm.sk
Mgr. Jana Holienková, PhD., jana.holienkovajohn(zav.)doeucm.sk

Miestnosť psychologickej poradne je umiestnená v budove na Nám. Jozefa Herdu, č. m. 223, II. poschodie. Je potrebné sa vopred mailom dohodnúť o termíne návštevy.

Upozornenie:
Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu je možné , že sa poradenstvo presunie do on-line priestoru tak, ako to bolo na jar tohto roku. O tejto skutočnosti budete informovaní.

.............................................................

Ing. Jana Štefánková, Ph.D.

Vedúca oddelenia práce s verejnosťou

Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2

917 01 Trnava

Tel: + 421 911 083 789

       + 421 33 5565 124