Psychologická poradňa

Psychologická poradňa poskytuje študentom všetkých študijných odborov a pracovníkom UCM komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách, zahrňujúc osobnú, študijnú i pracovnú oblasť.

Prostredie a spôsob univerzitného štúdia môže byť pre mnohých študentov nadmieru záťažové, a to hneď vo viacerých oblastiach. Nielen samotný nástup na nový spôsob štúdia, či celé obdobie, ktoré študenti na vysokej škole strávia, ale rovnako aj prirodzený spôsob dospievania a stabilizácie v oblasti profesijného smerovania, osobné dozrievanie či oblasť partnerských vzťahov. V každej tejto sfére nastávajú situácie, kedy študenti potrebujú vyhľadať odbornú pomoc psychológa. Pri viacerých typoch problémov môže mať včasná psychologická intervencia zásadný preventívny charakter. Sekundárne pole pôsobnosti poradenského centra predstavujú samotní zamestnanci UCM, ktorí čelia ako v pracovnej, tak i osobnej sfére svojim vlastným záťažovým situáciám bez možnosti odbornej konzultácie. Prípadnú pomoc alebo odbornú konzultáciu môžete získať v našej poradni, ktorá je otvorená pre Vás.

Služby psychologickej poradne sú k dispozícii výlučne študentom a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom univerzity. Všetky poskytované psychologicko-poradenské služby centra sú bezplatné.

Viac TU.