Psychologické laboratórium

Psychologické laboratórium Katedry psychológie FF UCM obsahuje techniku (notebook, tlačiareň, kameru...) potrebnú na realizáciu psychologických testovaní. Laboratórium je vybavené približne 120 rôznymi psychologickými testami. Rovnako je súčasťou laboratória aj Vienna Test Systém. Jedná sa o systém prístrojovej psychodiagnostiky rakúskej spoločnosti Schuhfried, ktorý ponúka široké spektrum testov, z rôznych oblastí psychodiagnostiky. Počítačom riadené vyhodnotenie výsledkov je rýchle a automatické a ponúka aj záznam výkonu respondenta. Systém zahŕňa i pokročilé formy spracovania dát (SPSS, neurónové siete), všetky dáta je možné exportovať do formátov štandardných programov (SPSS, MS Excel apod.). Pre hromadné testovanie a na výučbu je k dispozícii špecializovaná počítačová miestnosť s 13 PC stanicami a dataprojektorom.