Rada pre študijný program Manažment v turizme a hotelierstve

Zamestnanci:
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
Ing. Lenka Mikle, PhD.

Zástupca študentov:
Dávid Balog
Karel Očenášek

Zástupca praxe:
Ing. Rastislav Amrich  - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
Michal Laurinc  - Hotel management

Ostatné zainteresované strany:
Mgr. Lucia Buttková – SNM-Múzeum Bojnice
Mgr. Michal Fajin, MBA, MPH, LL.M. - Prírodné jódové kúpele Číž
Ing. Alexander Prostinák - Trnava Tourism
PhDr. Ján Ganobčík