Referát edičnej činnosti

Referentka pre edičnú činnosť:
Ing. Katarína Janečková
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 417
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 140
E-mail: katarina.janeckova(zav.)ucm.sk

Referent - vydavateľstvo:
neobsadené miesto

Referát edičnej činnosti vykonáva najmä túto agendu:

  • organizačno-technická podpora autorov pri príprave jednotlivých publikácií do vydavateľstva;
  • koordinovanie spolupráce s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou;
  • spracovanie licenčných zmlúv s autorom a zmlúv s vydavateľstvami a tlačiarňami a preveruje tvorbu ceny vydávaných diel z hľadiska maximálnej efektívnosti a aktuálnych možností univerzity;
  • v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky;
  • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.