režim pracovísk

Pracoviská rektorátu UCM v súlade s Opatrením rektora č. 7/2021 do 23.12.2021 pracujú referáty a oddelenia rektorátu a kvestorátu v obmedzenom režime, v pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 hod. do 12.00 hod.