Rozdelenie denných študentov do krúžkov

Rozdelenie študentov  jednotlivých ročníkov je abecedné podľa priezviska: 

1. ročník odbor - manažment v turizme a hotelierstve:

krúžok 1 - Al - Ha

krúžok 2 - He - Kuch

krúžok 3 - Kur - Pu

krúžok 4 - Ra – Ži

1. ročník odbor - manažment kvality:

krúžok 5 - všetci

2. ročník odbor - manažment v turizme a hotelierstve:

krúžok a - Ba - Ku

krúžok b - Ma - Zh

2. ročník odbor - manažment kvality:

krúžok c - všetci