Rozdelenie denných študentov do krúžkov

Rozdelenie študentov odboru manažment v turizme a hotelierstve je abecedné podľa priezviska: 

1. ročník

krúžok 1: A – J                    krúžok 2: K – O                        krúžok 3: P – Ž

skupina a: A - G    skupina b: H - Kr        skupina c: Ku - O         skupina d: P - Ž

2. ročník

krúžok 1:  študenti s PVP Všeobecná psychológia

krúžok 2:   ostatní študenti