ŠD M. Uhra (MTF STU)

Informácie o procese odubytovania študentov UCM, ktorí sú ubytovaní na internáte MTF STU - ŠD Miloša Uhra na Bottovej ulici v Trnave.

Príloha č. 1: ČASOVÝ HARMONOGRAM

Príloha č. 2: Sprievodný list dekana MTF STU

Príloha č. 3: Informácie a postup odubytovania

Príloha č. 4: Plnomocenstvo

Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie